لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۱۲ مقاله شامل ۲۹۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Risk of breast cancer in relation to reproductive factors in North-West of Iran, 2013-2014.
۲Cardiovascular risk factors adaptation to concurrent training in overweight sedentary middle- aged men.
۳Slot antenna with multiband functionality in wireless industrial applications
۴Multipurpose use possibility of Zagros forest areas using GIS, RS and AHP
۵Numerical investigation of velocity profiles in the lateral intakes using finite-volume method and comparison with experimental results in water distribution networks
۶Effect of Glomous mosseae inoculation on growth and flower quality of zinnia bedding plants under different drought levels

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.