لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۳ کلا ۲۲۰ مقاله شامل ۲۰۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۹ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Ultrasound-assisted combined with nano-sized molecularly imprinted polymer for selective extraction and pre-concentration of amitriptyline in human plasma with gas chromatography-flame detection.
۲Design and implementation of low profile antenna for dual-band applications using rotated e-shaped conductor-backed plane.
۳Maternal outcomes of intimate partner violence during pregnancy: study in Iran.
۴Thermodynamics of a 3 - D charged rotating hairy black hole
۵Dual-band antenna fed with CPW technology using modified mirrored L-shaped conductor-back plane
۶Multi-objective lead-time control problem with stochastic constraints
۷Energy loss of a heavy particle near a three-dimensional charged hairy black hole

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.