لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۱ کلا ۱۵۸ مقاله شامل ۱۴۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Correlation of obesity and overweight with emotional-behavioral problems in primary school age girls in tabriz, iran.
۲The effect of resistance exercise on p53, caspase-9, and caspase-3 in trained and untrained men.
۳H 2S-Origin in South Pars gas field from Persian Gulf, Iran
۴Effect of Melissa officinalis L., Tanacetum balsamita L. and Ziziphora clinopodioides L. on performance, blood biochemical and immunity parameters of laying hens

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.