لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۹۰ کلا ۷۳ مقاله شامل ۶۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Evidences for secondary cracking of oil in South Pars field, Persian Gulf, Iran
۲Effect of garlic, thyme and yogurt compared to antibiotics on performance, immunity and some blood parameters of broiler chickens
۳Obesity-related cardiovascular risk factors after long- term resistance training and ginger supplementation.
۴The efficacy of porosity and bone composition on the amount of impact energy absorbency in femoral cortical bone
۵Effects of graded fat/oil on egg production and quality, some biochemical parameters of blood and immunity in laying hens
۶Comparative influence of using different level of tanacetum balsamita with probiotic on performance and serum composition of broiler chickens
۷Effect of nettle (Urtica Dioica) on performance, quality of eggs and bloodparameters of laying hens
۸Study the nano-structures of copper thin layers of different thicknesses deposited on glass substrate
۹Freezing tolerance in Iranian safflower accessions under controlled and field conditions
۱۰Comparison of effects of using nettle (Urtica dioica) and probiotic on performance and serum composition of broiler chickens

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۷۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.