لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۹ کلا ۳۸ مقاله شامل ۳۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Organic geochemistry of Gadvan and Kazhdumi formations (Cretaceous) in South Pars field, Persian Gulf, Iran
۲Using ozonation method for treatment of mineral water
۳Pathological study of androgen effect on the musculoskeletal system on male rat
۴The effects of probiotics and food restriction on relative growth and serum cholesterol and triglycrides contents in broiler chickens
۵Effect of probiotic bacteria utilization on serum cholesterol and triglycrides contents and performance of broiler chickens
۶Pathological investigation on pre-natal use of Phenobarbital in the rat nervous and muscular system

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.