لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد در سال ۱۳۸۸ کلا ۲۰ مقاله شامل ۱۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Density functional and Møller-Plesset studies of cyclobutanone[...]HF and [...]HCl complexes.
۲The effect of ring size on vibrational spectroscopy and hydrogen bonding properties for the complexes between small ring carbonyl compounds with HF and HCl: theoretical analysis.
۳Study of the incidence rate of liver and lung hydatidosis in slaughtered cattle and buffaloes, at Ahar abattoir (Arasbaran region - Northwestern Iran) during 2007-2008

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.