لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه بین المللی چابهار در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه بین المللی چابهار در سال ۱۳۹۶ کلا ۶ مقاله شامل ۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تشخیص افراد مستعد به قاچاق مواد مخدر در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از تکنیک های داده کاوی
۲بررسی وتحلیل اثرکارآفرینی سازمانی برعملکرد دانشگاه بین المللی چابهار
۳تحلیل SWOT کارخانجات گسترش صنایع بافت بلوچ ایرانشهر
۴بررسی رابطه بین انگیزه ایجاد شده توسط مدیریت و رضایت شغلی و تعهد سازمانی معلمان
۵بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی درمناطق گردشگری روستایی شهرستان سرباز
۶عوامل تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی روستایی در مناطق گردشگری روستایی شهرستان سرباز

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.