لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم در سال ۱۳۹۰ کلا ۸ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه رس ها جهت تامین مواد اولیه آجر بر روی سازندهای حاوی مارن
۲بررسی جرم گرفتگی در مبدلهای گرمایی بخش صنعت و ساختمان
۳مشاوره باوری، پیش نیاز اساسی استقبال جامعه زنان از مشاوره سلامت و بهداشت باروری پس از وقوع سوانح و ارتقا اثربخشی آن
۴ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها با استفاده از پیاده سازی استراتژی مدیریت هزینه
۵بررسی نقش گردشگری ورزشی در توسعه گردشگری قشم
۶ژئوپارک قشم ونقش محوری آن در توسعه مناطق همجوار
۷بررسی رابطه جهت گیری مذهبی با میزان خشونت خانوادگی زوجین
۸تدوین استراتژی های تبلیغات در ارتباط با صادرات پسته ی استان کرمان با استفاده از روش SWOT

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.