لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۳ کلا ۴۶۶ مقاله شامل ۴۳۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مهندسی و مدیریت ساخت پروژه های عمرانی بوسیله مهندسی و مدیریت استرس
۲برنامه ریزی پایدار:مرور کلی و طبقه بندی دستورالعملها
۳بررسی کیفیت خدمات موسسات حسابرسی
۴بررسی افشای مسئولیت های اجتماعی ازبعدموضوع: شواهدی ازبورس اوراق بهادارتهران
۵بررسی آلاینده های زیست محیطی حاصل از فعالیت های کشاورزی و کارخانجات صنایع غذایی
۶نگرشی بر آموزه های هویت در شهرهای ایرانی
۷بررسی شاخص های ارتقاء سطح زندگی شهروندان و همچنین بهبود استانداردهای زندگی محله حاشیه نشین عباس آباد شهر سنندج
۸بررسی و روند الگوی توسعه فیزیکی شهر نوشهر
۹بررسی نقش سیاست های زمین شهری در طرح توسعه جامع شهری مطالعه موردی شهرستان تنکابن
۱۰مقایسه تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو توده جنگلکاری سوزنی برگ بروسیا و زربین در جنگل های کردکوی
۱۱مقایسه زادآوری طبیعی در سطح حفره ها بین قطعات مدیریت شده با مدیریت نشده (مطالعه موردی: سری 7 حوزه 38)
۱۲نقش درختچه های کوهسری در زادآوری درختان جنگلی(مطالعه موردی: سری 8، حوزه 31 ، جنگل گلین رامسر)
۱۳مقایسه روشهای نمونه برداری چند درختی و فاصله منظم در برآورد سطح تاج پوشش جنگلهای تاغ کاشان
۱۴بررسی ساختار افقی و عمودی در جنگلهای کمتر دست خورده راش الندان ساری
۱۵ارزیابی اثرات محیط زیستی گردشگری در منطقه حفاظت شده میانکاله با کاربرد مدل تخریب
۱۶تعیین الگوی پراکنش آشفتگی های طبیعی در توده خالص و آمیخته راش (Fagus orientalis Lipsk) (مطالعه موردی: سری 2 شوراب)
۱۷ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست و ارائه راهکارهای مناسب برای به اجرا درآمدن آنها
۱۸مطالعه تطبیقی کیفیت خدمات ادراک شده بر جلب رضایت مراجعین در سازمان منابع طبیعی
۱۹ارائه مدل برای رابطه بین کارآفرینی، مدیریت استراتژیک و رقابت
۲۰ارائه مدلی یکپارچه ازعوامل موثربرنوآوری وتاثیر آن درخلق ارزش مشتری
۲۱ارزیابی عملکرد مسئولین بهداشت مدارس
۲۲تبیین موانع و مشکلات کارآفرینی سازمانی
۲۳تبیین عوامل موثر بر راه اندازی کسب و کار های خانگی شاهد تجربی:کسب و کارهای تحت پوشش جهاد کشاورزی در غرب استان مازندران
۲۴دانشگاه کارآفرین و توسعه ملی
۲۵شناسایی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران
۲۶نقش آموزش درتوسعه کارآفرینی وایجاداشتغال
۲۷نقش عوامل تاثیر گذار انگیزشی در انتقال و تبادل شور کار آفرینی
۲۸نقش و جایگاه نوآوری درتوسعه فعالیت های کارآفرینانه
۲۹دانشگاه مجازی: راهکاری برای ارتباط دانشگاه و صنعت و سازمان ها
۳۰ابزار های خودکار سازی آزمون نرم افزار و مقایسه بین آن ها
۳۱حریم یحجاب درمعماری سىتی خانه های مازندران (نمونه مورد بررسی هشتی در خانه های قدیمی امل)
۳۲بررسی چگونگی تأثیر گذاری پلان معماری در تهویه طبیعی خانه های سنتی مازندران (نمونه مورد بررسی ایوان در خانه های قدیمی آمل)
۳۳شاخص های موثر در هویت شهری (نمونه موردی محله هلستان در شهرستان نوشهر)
۳۴بررسی اصول پنج گانه معماری ایرانی در بقعه شیخ زاهد گیلانی
۳۵بهینه سازی جریان ارزش برای سیستم های تولید ناب با استفاده از پروفایل هزینه- زمان
۳۶تبیین اثربخشی عملکرد شغلی بر اساس آموزش حین خدمت در کارکنان اداره منابع طبیعی شهرستان نوشهر و چالوس
۳۷رابطه مهارت های خواندن با انواع هوش و امور تحصیلی و خانوادگی دانش آموزان منطقه عباس آباد استان مازندران
۳۸گردشگری، محیط زیست و توسعه پایدار
۳۹مطالعه تطبیقی بررسی رایطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان ها
۴۰رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و کارآفرینی در سازمان ها
۴۱مطالعه تطبیقی نقش اتوماسیون اداری در بهبود تصمیم گیری مدیران و بهره وری سازمانها
۴۲لزوم توجه به رابطه بین خوشه های صنعتی و رقابت پذیری
۴۳بررسی رویکرد مدیریت منابع انسانی بر اساس رقابت پذیری
۴۴بررسی وساماندهی مبلمان شهر چالوس با تأکید بر منظرشهری
۴۵تحلیل جایگاه شاخص های مدیریت بحران در طرح های توسعه شهری
۴۶ارزیابی نهادی سیاستگذاری زیست محیطی در ایران
۴۷ساماندهی مبلمان شهری (مطالعه موردی شهر نوشهر)
۴۸از شهر زیبا تا زیبا شناسی شهری (تحلیلی بر نقش و جایگاه منظر شهری،در سیما و هویت شهر ها)
۴۹ساماندهی مبلمان شهری (1)آبخوری،سرپناه،سایبان های تزیینی
۵۰بررسی و تجزیه و تحلیل هندسی آبشستگی موضعی پایین دست حوضچه جانبی آرامش
۵۱بررسی تاثیر اکوتوریسم بر جذب توریست با تاکید بر توسعه پایدار (مطالعه موردی شهر رامسر)
۵۲از چالس زیبا تا چالوس بی هویت (کنکاشی پیرامون مدیریت نوین شهری)
۵۳بررسی سرعت موج برشی در مقاوم سازی ارگ تبریز
۵۴بررسی و مقایسه نحوه بارگذاری و تحلیل لرزه ای مخازن هوایی بتنی در برابر زلزله بر اساس نشریات شماره123و604
۵۵بررسی اثر سونامی دریای خزر بر روی ساختمان های شهرهای بابل و بابلسر
۵۶بام سبز راهکارهای جدید در معماری جهت کاهش مصرف انرژی
۵۷بررسی عوامل موثر برتوانمندسازی با تاکید بر مدل کانگر و کانانگو
۵۸بررسی عوامل تبیین کننده پذیرش مدیریت ریسک توسط مدیران سازمانهای دولتی (مطالعه موردی : سازمانهای دولتی شهرستان چالوس)
۵۹رابطه مدیریت دانش مشتری (CKM) بر بهبود عملکرد سازمان در بین مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان مازندران
۶۰رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی در کارکنان بانک صادرات (مورد مطالعه شرق استان گیلان)
۶۱ارائه مدل مفهومی از ارزیابی سیستم مدیریت اطلاعات بر اساس کارت امتیازی متوازن
۶۲ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانها
۶۳تاثیر کود سیلیس بر عملکرد برنج
۶۴تاثیر سطوح مختلف پتاسیم بر عملکرد برنج (ارقام هاشمی و علی کاظمی)
۶۵تاثیر آبیاری و کود آهن بر عملکرد لوبیا
۶۶بررسی اثرات متقابل مقادیر نیتروژن با کمپوست آزولا برصفات زراعی برنج (Oryza sativa L.) رقم طارم
۶۷بررسی ارزش غذایی چند فرمول مختلف سیلوی آزولا به روش آزمون گاز
۶۸مدیریت کیفیت و افزایش بهره وری بستر ساز تحقق اهداف سازمانی
۶۹بررسی اثر حملات کلریدی، سولفاتی، کربناسیون بر سازه های بتن مسلح در محیط های دریایی
۷۰بررسی رفتار سازه های با سیستم ستون مستطیلی و مقایسه آن با سیستم های رایج
۷۱تعیین شتاب ناشی از زمین لرزه 1391 سیرچ در محدوده شهر کرمان
۷۲تحلیل خطر لرزه ای با استفاده از پارامترهای شتاب و جنبش زمین در سد میجران رامسر
۷۳بررسی خطر زمین لرزه در تله کابین شهرستان رامسر با GIS
۷۴بررسی روش های بهسازی ساختمان های بتنی
۷۵بررسی چالش های نگاشت و تطابق در آنتولوژی ها
۷۶ارزیابی روش های ادغام، هم ترازی، انطباق آنتولوژی در وب معنایی
۷۷شهرک امدادی
۷۸بررسی مقایسه ای ابزارهای تست خودکار
۷۹کاربردی از داده کاوی در تشخیص بیماری کبد
۸۰انتشار اطلاعات در شبکه های اجتماعی و بازاریابی ویروسی: راه کار نوین تجارت الکترونیک
۸۱دلایل تأثیر گذاری تحریم اقتصادی برجذب سرمایه گذاری خارجی و صنعت نفت و گاز ایران
۸۲مشروعیت یا عدم مشروعیت تحریم کنندگان بین المللی
۸۳نقش آبگیرها بر روند تنوع گونه ای در جنگل مطالعه موردی: حوزه ی 54 جنگل ویسر شهرستان نوشهر
۸۴تاثیر پالایشگاه گاز ایلام بر پوششهای درختی و شاخص تنوع زیستی در جنگلهای دهستان گنجوان
۸۵تاثیر آتشسوزی بر تنوع زیستی و ترکیب گونههای گیاهی کف جنگل منطقه مانشت و قلارنگ ایلام
۸۶نقش عوامل فیزیوگرافی با گونه انجیلی Parrotia persica (d.c)c.a در جنگل های شمال ایران مطالعه موردی سری یک جنگل سرچشمه چالوس
۸۷حضور درختچه های کوهسری در ارتفاعات جنگل های شمال ایران و نقش آن ها در زادآوری درختان جنگلی مطالعه موردی: حوزه 13 ، سری 8، جنگل گلین رامسر
۸۸بررسی صفات مورفولوژیکی ، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بومی و در دست معرفی برنج
۸۹تاثیر محلول پاشی عناصر اصلی بر مقاومت به ورس دو رقم برنج هاشمی و شیرودی
۹۰بررسی تاثیر نوع و زمان مصرف کودهای مایع بر ویژگی های کیفی برنج راتون (رقم طارم)
۹۱مقایسه گیاهان پوششی مختلف در بازگشت میزان نیتروژن و فسفر به خاک باغات مرکبات*
۹۲بررسی میزان آلودگی سرمی گله های گوسفندبخش کجورشهرستان نوشهر به بیماری بروسلوز
۹۳بررسی اثر میزان بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و صفات مرفولوژیک دو رقم کلزا
۹۴تاثیر عوامل مختلف زراعی و فیزیولوژیکی برعملکرد گیاه دانه روغنی گلرنگ
۹۵تاثیر عوامل مختلف زراعی و فیزیولوژیکی برعملکرد گیاه دانه روغنی آفتابگردان
۹۶بررسی اثرات متقابل اقلیم و کشاورزی (مطالعه موردی: گندم)
۹۷قضایایی از رابطه ادراک عدالت سازمانی و رضایت شغلی کارکنانبا تاکید بر اصل رجحان در عدالت
۹۸بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی
۹۹بررسی تاثیر مدیریت سود بر کیفیت گزارشگری مالی
۱۰۰رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری سازمانی مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۶۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.