لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۲ کلا ۴۱۰ مقاله شامل ۳۸۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مدلسازی مسکن همساز با اقلیم بناهای شهر تنکابن
۲محاسبه نانو ذرات و استفاده از آن در تولیدات صنعتی
۳بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن حاوی خاک اره
۴بررسی و نقش فشرده سازی شهری، به عنوان الگوی مناسب توسعه شهری مورد پژوهش؛ شهر پارس آباد
۵مکان یابی DG به منظور بهبود پایداری ولتاژ شبکه توزیع با استفاده ازالگوریتم رقابت استعماری
۶شبیه سازی رشد و عملکرد برنج تحت شرایط تاریخ کاشت و تراکم کشت با استفاده از مدل ORYZA2000
۷ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور بهینه سازی مصرف و مدیریت انرژی در ساختمان های اداری و مسکونی ایران
۸بررسی و تحلیل ممیزی انرژی ساختمان و قوانین موجود در ایران
۹تحلیلی بر مفهوم پایداری از نگاه پیچیدگی و راهکارهای پایداری در شهر های شمالی ایران با تکیه بر حساسیت جمعی
۱۰بررسی عملکرد لرزه ای قاب خمشی فولادی با اتصالات نیمه صلب صفحه انتهایی به روش تحلیل دینامیکی افزایشی
۱۱بررسی پارامتریک اتصال تی استاپ پیچی با استفاده از روش اجزا محدود
۱۲بررسی نقش مواد افزودنی فوق روان کننده در بتن با مقاومت بالا
۱۳اولویت بندی روشهای نوین ساخت درمناطق لرزه خیزپس ازوقوع زلزله با استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره ANP
۱۴بررسی عوامل تأثیر گذار بر اندر کنش شیروانی خاکی مسلح شده و سازه ی مجاور با درنظر گیری سختی سازه
۱۵بررسی همبستگی بین نتایج آزمون ژئوگیج وتراکم صحرایی درپروژه های راهسازی مطالعه موردی: جاده خرم آباد - بروجرد استان لرستان
۱۶اثرات استرس شغلی بر کارآمدی مدیران در شهرداری های استان مازندران
۱۷ارائه الگویی از تأثیر رهبری استراتژیک بر نوآوری در کسب و کارهای کارآفرینانه
۱۸آفریننده ی کار تا شکستن هژمونی، مفهومی نوین از کارآفرینی
۱۹آموزش کارآفرینی
۲۰بررسی تاثیر گردشگری در توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی
۲۱بررسی تأثیر عوامل ساختاری بر ایجاد کارآفرینی در سازمانها
۲۲بررسی دیدگاه زنان کارآفرین نسبت به موانع موجود توسعه کارآفرینی
۲۳بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان و سطح هوش هیجانی آنان در عملکرد سازمانی
۲۴بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی
۲۵بررسی نقش مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده
۲۶بررسی پتانسیل کارآفرینی گردشگری عشایر کرد خراسان شمالی
۲۷جایگاه کارآفرینی بر توسعه صنعت گردشگری
۲۸دارایی نامشهود (سرمایه اجتماعی) پلی به سوی کارآفرینی سازمانی
۲۹دانشگا باشگاه اندیشه، پلی به سمت کار آفزینی
۳۰رابطه بین میل به کارآفرینی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی چالوس
۳۱ساختار سازمانی راهی برای توسعه کارآفرینی سازمانی
۳۲فراتحلیلی پیرامون کارآفرینی
۳۳کارآفریىی اجتماعی ی ونقش آن در توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی: تنگه ساواشی)
۳۴مطالعه تطبیقی فیس بوک بعنوان یک نوآوری در کسب وکار
۳۵مقایسه تطبیقی کارآفرینی و نقش آن در چابکی سازمانی
۳۶نقش آموزش و ترویج کارآفرینی در توسعه پایدار مقاصد گردشگری
۳۷نقش کارآفرینی در توسعه صنایغ دستی در گردشگری
۳۸نقش کارآفرینی درتوسعه گردشگری روستایی
۳۹نگاهی به کارآفزینان شیشه ای : چالش ها و راهکارها
۴۰امکان سنجی بودجه ریزی عملیاتی دردانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل
۴۱بررسی رابطه بین سبک های رهبری مدیران و ایجاد استرس شغلی در کارکنان
۴۲بررسی تأثیر رابطه بین عدالت سازمانی بر تعهد کارکنان در سازمان
۴۳نقش هوش سازمانی بر پیاده سازی هوشمندی رقابتی در سازمان
۴۴بررسی نقش عدالت سازمانی بر رفتارهای شغلی کارکنان در سازمانها
۴۵شناسایی و اولویت بندی نیازهای فردی کارکنان مؤثر بر ارتقا مسیر شغلی آنها در فرودگاههای استان مازندران
۴۶ارائه مدل مفهومی توسعه کارآفرینی و اشتغالزایی روستایی با رویکردی نوین
۴۷مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری در سازمان‌ها
۴۸تاثیر مدیریت سرمایه فکری بر بهبود عملکرد سازمانی با تاکید بر شاخص سرمایه انسانی
۴۹بررسی رابطه بین فرآیند مدیریت دانش و ظرفیت تفکر استراتژیک در شرکت گاز استان مازندران
۵۰مقایسه تئوریکی – تجربی بررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری نیروی انسانی سازمان ها
۵۱بررسی نقش صنعت گردشگری و فضاهای سبز شهری بر توسعه پایدار
۵۲تحلیل و ارزیابی توزیع و توسعه پایدار فضای های سبز شهری (نمونه موردی: شهرچالوس)
۵۳بررسی و تحلیل نظام حمل و نقل شهری چالوس با تأکید برشاخص های توسعه پایدار
۵۴اراوه الگوی نوین آمیخته بازاریابی (7p) در جهات توسعه خدمات گردشگری
۵۵تبیین سازگاری دانش آموزان برحسب دانش نگرش ورفتارآنها نسبت به شبکه های اجتماعی
۵۶تعیین حداقل شعاع قوسهای افقی برای افزایش ایمنی و پایداری حرکت کامیونهای ترانزیتی در محل انطباق قوسهای افقی و قائم
۵۷مطالعه خواص مکانیکی و الکتریکی لایههای نازک نیترید تیتانیوم تهیه شده به روش کندوپاش بر حسب تابعی از فشار گاز آرگون
۵۸ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک MoO3 به عنوان حسگر گاز CO
۵۹بررسی اثر دمای بازپخت بر نانوساختار و خواص الکتریکی وتزئینی لایه های نازک اکسید زیرکونیوم تهیه شده به روش کندوپاش
۶۰مطالعه تاثیر ترکیب شیمیایی در خواص الکتریکی و مکانیکی لایه های نازک نیترید کروم: کاربرد در حسگرهای دمای برودتی
۶۱بررسی کارایی خاکستر و خاک اره چوب درخت کیوی در حذف رنگ قرمز کنگو(CR) ازپساب های نساجی
۶۲مطالعه تطبیقی بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در سازمان های ایرانی
۶۳مطالعه و بررسی وضعیت فرآیند مدیریت دانش در صنعت جهانگردی (مطالعه موردی: هتل های 4 ستاره شهر تهران)
۶۴بررسی ارتباط اهرم مالی با درجه درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۶۵شناسایی و تبیین رابطه کیفیت نظام جبران خدمات بر بهره وری منابع انسانی مطالعه موردی : شهرداری های غرب استان مازندران
۶۶قضایایی از ضرورت و اهمیت پیاده سازی هوش تجاری در سازمان ها
۶۷شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی کارکنان مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
۶۸بررسی تعیین ارتباط بین تمرکز مالکیت،سیاست های تامین مالی و ارزش سهامداران(مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران)
۶۹بررسی رابطه تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان
۷۰رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی با مهارت ارتباطی مدیران
۷۱بررسی نقش مدیریت دانش در توسعه بهره وری سازمان
۷۲بررسی و تبیین رابطه بین عوامل استرس زای شغلی بر عملکرد کارکنان در سازمانها
۷۳بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر رضایت شغلی در سازمانها
۷۴بررسی روشهای مدیریت بحرانپیش از واقوع حادثه (بررسی موردی:سیل در استان گلستان)
۷۵بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزیابی عملکرد (با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن) در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مازندران
۷۶بررسی آلودگی فلزات سنگین Zn,Pb,As در رسوبات رودخانه دو هزار تنکابن و پهنه بندی آلودگی با استفاده از GIS
۷۷گردشگری ،محیط زیست،مبادلات فرهنگی و توسعه پایدار
۷۸بررسی پارامترهای جنبشزمین در ساختگاه فرودگاه نوشهر
۷۹منشاءیابی مواد پرتو زای طبیعی در منطقه رامسر
۸۰منشأ یابی مواد پرتو زایی طبیعی در منطقه مجل کلاردشت
۸۱منشاء یابی مواد پرتو زای طبیعی در منطقه ونداربن کلاردشت
۸۲بررسی پارامتر ها جنبش زمین در سد میجران
۸۳بررسی سونامی دریای خزربرطبق ارتفاع و سرعت امواج
۸۴پهنه بندی خطرزمین لرزه درمنطقه چالوس
۸۵کاربرد برنامه ریزی شهری در مکان یابی خدمات شهری با تاکید بر کاربری تاسیسات و تجهیزات با رویکرد پدافند غیر عامل (نمونه موردی:شهر چالوس)
۸۶مدیریت شهری و پدافند غیر عامل با (تاکید بر ارزیابی کاربری اراضی) مطالعه موردی کرمانشاه با استفاده ازGIS
۸۷بیان روشی نوین جهت وصول هزینه قبوض خانوار
۸۸شهر الکترونیک به عنوان راهکارهای برای حل معضلات شهری در ایران
۸۹شهر الکترونیک،واقعیت اجتناب ناپذیر برای شهرهای فردا
۹۰فناوری اطلاعات و ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری
۹۱سیستم های لرزه بر جانبی و آئین نامه 2800 ایران
۹۲مطالعه ای بر تحریم های ایالات متحده علیه ایران
۹۳تحریم نفتی غرب علیه ایران یا تهدید امنیت انرژی جهان؟
۹۴ارائه مدلی به منظور اندازه گیری و سنجش توسعه منطقه ای با نگرشی بر کشور مالزی (مورد خاص شهر سمنان)
۹۵مطالعه ای تئوریکی از نتایج تحقیقات تجربی کارآفرینی زنان
۹۶مثلث (دانشگاه، مراکز پیش رشد و رشد، و شرکتهای زایشی): راهکار موفق ارتباط بین دانشگاه و صنعت
۹۷نقش منابع انسانی بالنده در تجاری سازی تکنولوژی دانشگاهی
۹۸تأثیر عملکرد زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکت ها؛ تبیین نقش متغیر مداخله گر افشای مسئولیت اجتماعی
۹۹نقش انرژی باد در تهویه مطبوع در اقلیم معتدل و مرطوب ، نمونه موردی : شهرستان نوشهر
۱۰۰تاثیر پنجره ها بر تهویه طبیعی در اقلیم معتدل و مرطوب (نمونه موردی : شهرستان رشت)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۱۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.