لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۰

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۰ کلا ۱۷۶ مقاله شامل ۱۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱فناوری میکرواری روشی نوین در جهت توسعه صنعت غذا
۲مطالعه روشهای تثبیت سبوس برنج در سطح غرب مازندران
۳شناسایی غذاهای مهندسی ژنتیک شده تراریخته در ازمایشگاه های مواد غذایی
۴ایمنی فراورده های گوشتی عمل اوری شده
۵مایکوتوکسین ها و امنیت غذایی
۶بررسی تابع انتقال گیرنده لرزه ای در آشتیان
۷بررسی تاثیرهندسه سازه، بر رفتار دینامیکی سازه های فضاکار گنبدی دوجداره
۸بررسی ژئوتکنیکی ارتباط سرعت موج برشی خاک با عدد آزمایش نفوذ استاندارد برای فلات ایران
۹طراحی و مقاوم سازی بهینه سازه ها با استفاده از میراگر ویسکوالاستیک به کمک الگوریتم باینری جامعه پرندگان BPSO
۱۰مدیریت پسماند در صنایع سلولزی( مطالعه موردی)
۱۱اثر اجرای شیوه پناهی و تک گزینی برساختار جنگل در مقایسه با قطعه شاهد
۱۲بررسی مشخصههای کمی و کیفی گونۀ صنوبر دلتوئیدس در دو رویشگاه گلاَفشان و دلاکخیل
۱۳بررسی وضعیت زمینلغزش و عوامل آن در حوزههای آبخیزداری استان گلستان
۱۴بررسی سلامت عمومی زنان شاغل در مراکز تجاری شهر اصفهان درسال 1389
۱۵بررسی وضعیت سلامت روانی معلمان خانم مقاطع مختلف تحصیلی شهر جونقان در سال 89
۱۶بررسی ضعف ها و ایرادات اجرایی در ساخت و سازهای شهری استان مازندران
۱۷ارزیابی میزان کشش پذیری مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر سود شرکتها نسبت به نرخ تورم
۱۸تجربی نقش مراکز رشد بر کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد
۱۹تجربی نقش رضایت شغلی بر کارآفرینی سازمانی
۲۰مطالعه تئوریکی تجربی نقش تجاری سازی تکنولوژی در دانشگاه ها
۲۱مطالعه موردی بر ابتکارات دولت برای پروژه نیروگاهی زنجان 3
۲۲ارزیابی و مدیریت ریسک در پروژه نیروگاهی زنجان 3 به روش BOO
۲۳افزایش مقاومت به خوردگی فولاد ضد زنگ در آب دریا با استفاده از نانو پوشش های اکسید تیتانیوم
۲۴مهارتهای مدیریت حوادث و مشکلات درجهانگردی پایدارشهری
۲۵بررسی تاثیر کود های آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکردرقم جدید برنج (رقم کشوری)درسیستم SRI کشت
۲۶بررسی اثر فواصل مختلف ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus L.)
۲۷تاثیر سطوح مختلف سیلیس و پتاسیم بر روی ارقام برنج هاشمی و علی کاظمی
۲۸تاثیر تراکم های مختلف کاشت و کود نیتروژن بر خصوصیات زراعی کلزا
۲۹بررسی آب نسبی برگ، ارتفاع و عمق ریشه گیاه لوبیا در شرایط آبیاری و کود نیتروژن
۳۰بهینه سازی توپولوژیک سازه ها به روش معیار بهینگی
۳۱بررسی برخی مفاد تاثیر گذار شرایط عمومی پیمان در ایجاد دعاوی پیمانکاران
۳۲یادگیری سازمانی رویکردی نوین از مدیریت استراتژیک (توسعه تناسب سازمانی)
۳۳نتایج ارزیابی مدیریت علف هرز و تنش نیتروژن بر کنترل علف‌های هرز و شاخص‌های زراعی برنج رقم طارم محلی
۳۴تاثیر کود های زیستی و شیمیایی بر ویژگی‌های کمی و کیفی و عملکرد دانه برنج رقم شیرودی
۳۵ریز کپسول سازی ترکیبات فرار طعم زا
۳۶بررسی تاثیر الگوی قرارگیری سوراخها در دیوارهای برشی فولادی با ورق پرکننده سوراخدار در مکانسیم جذب انرژی
۳۷بهینه سازی سیستم پی های شمع ـ رادیه با ارزیابی اثر آرایش طولی شمع ها روی عملکرد این سیستم
۳۸عوامل موثر درشکل گیری منظر شهری
۳۹نقش معماری درهویت شهری نمونه شهر چالوس
۴۰رفتارخزش خمشی تخته فیبر نیمه سنگین و تخته خردهچوب درمعماری داخلی
۴۱بررسی آسیب پذیری ساختمان های بتنی مسلح درمناطق زلزله خیز
۴۲الگوریتم بررسی اثر انعطاف پذیری خاک برتوزیع آسیب پذیری لرزه ای درساختمان
۴۳مقایسه شبکه ژئودینامیکی تهران با شبکه ژئودینامیکی آذربایجان با استفاده از تلفیق داده های GPS و داده های لرزه خیزی منطقه
۴۴صرفه جویی درمصرف انرژی با رویکرد سرمایش ایستا دراستان مازندران مطالعه موردی شهرستان تنکابن
۴۵مقایسه خواص اساسی بتن طبیعی و بتن با سنگدانه درشت بازیافتی
۴۶بررسی تاثیر زاویه المان های کششی در ظرفیت باربری دیوارهای برشی فولادی همراه با تیر فوقانی انعطاف پذیر و اتصال پای ستون مفصلی
۴۷مدلسازی عددی جریان دو لایه ای ایجاد شده ناشی از شکست سد
۴۸تعیین خواص ژئوتکنیکی و بررسی پایداری شیب در آبرفت های استان مازندران
۴۹تاثیر مدلهای رفتاری خاک برفشار مقاوم خاک در آنالیز عددی دیوار حائل
۵۰بررسی کمی تاثیر شمع در محدودکردن نشست آنی و تحکیمی خاکهای لایه ای رس دار مطالعه موردی واحدهای مسکونی مهر کرج
۵۱مروری برفناوریهای ساخت و ساز که باعث حفاظت از محیط زیست میگردند: بتن با افزودنی خرده های لاستیک خودرو
۵۲انتخاب بهینه سیستم لرزه برجانبی درساختمان های بتن مسلح
۵۳بررسی رفتار دینامیکی و استاتیکی جدار شمع درمقابل زمین لرزه
۵۴اولویت بندی اشکالات اجرایی ساختمان ها دراستان مازندران مطالعه موردی شهرستان چالوس
۵۵ارزیابی کمی برمبنای آنالیزهای استاتیکی و دینامیکی پل خرپایی فولادی چالوس
۵۶تعیین خواص مکانیکی مواد کامپوزیت با الیاف ممتد یکطرفه
۵۷بررسی الگوی توزیع بارمعادل استاتیکی لرزه ای درگنبدهای مشبک دولایه
۵۸بکارگیری دیوارهای سه لایه برای سبک سازی ساختمان ها درسازه های بتنی و فولادی
۵۹بتن خودتراکم و لزوم استفاده از آن درسازه های بتنی
۶۰مقاوم سازی سازه های بنایی با استفاده از الیاف پلیمری FRP
۶۱ارزیابی و انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی با بهره گیری از الگوریتم FMADM
۶۲برنامه ریزی شهری و نقش آن در کاهش آسیب های زلزله
۶۳بررسی تاثیرات مقاومتی الیاف ها برسازه های بتنی
۶۴بررسی تاثیر سختی ستون درظرفیت باربری دیوارهای برشی فولادی
۶۵سازه های دریایی ، کاربرد ، آنالیز و طراحی
۶۶مقایسه فصل سوم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله آیین نامه 2800 ایران و مبحث هشتم مجموعه مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی
۶۷مطالعه پدیده خستگی درشمعهای منفرددرسکوهای ثابت
۶۸اهمیت دبی آبهای زیرزمینی و تاثیر چرخش آب دریا روی نرخ انتقال مصالح از مرز آب و رسوبات درمحیط دریا SGWD
۶۹بررسی بارها و نیروهای پیچشی درشاه تیرهای فولادی قوسی شکل
۷۰ارزیابی اثرات سازه های ساحلی برمورفولوژی و توزیع رسوبات بستر در حوزه جنوبی دریای خزر
۷۱مزایای عایقهای نانوساختار درساخت و ساز
۷۲مسکن و معماری
۷۳هویت درمعماری
۷۴پژوهش درمعماری و شهرسازی ایران
۷۵بکارگیری مواد تغییرفازدهنده جهت کاهش مصرف انرژی درساختمان
۷۶باغ ایرانی و تجربه ایرانیان درمعماری منظر
۷۷اصل وحدت و شکل گیری معماری اسلامی ایران
۷۸نقش کعبه در هنراسلامی
۷۹تکنولوژی نوین خلاقیت درمعماری و مهندسی
۸۰جایگاه تفکر پایداردرشکل گیری معماری پایدار
۸۱مقایسه سیستم LSF با سیستمهای اسکلت فلزی و بتنی
۸۲بررسی رابطه بین میزان آگاهی از فناوری اطلاعات و علوم رایانه معلمان با جنسیت و مشخصات شغلی آنها
۸۳بررسی و مقایسه امکانات آموزش الکترونیکی مدارس حوزه شهری و روستایی غرب استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان های نور، نوشهر، چالوس)
۸۴ارزیابی کیفیت وب سایت های شهرهای الکترونیکی ایران
۸۵اثرمصرف زئولیت باکتری محرک رشد و کلپاک برخصوصیات مرفولوژیک آتریپلکس کانسنس Atriplex Canescens L. درکویر میقان
۸۶بررسی رشد آتریپلکس کانسنس Atriplex Canescens L. تحت تاثیر مصرف زئولیت نیتروکسین و عصاره ی جلبک دریایی Kelpak
۸۷Wood protection by nano silver against white rot
۸۸تحلیل و بررسی ساختار مدیریت شهری در ایران مطالعه موردی شهر چالوس (با رویکرد SWOT)
۸۹بررسی نقش و تأثیر فناوری اطلاعات در ساختار مدیریت شهری
۹۰تاثیر مدیریت کلش بر عملکرد و شاخصهای زراعی راتون ارقام برنج در آمل
۹۱مطالعه محصولات فرعی قابل برداشت بنه سقز و تاثیرات آن بروضعیت اقتصادی جنگل نشینان شهرستان دره شهر
۹۲بررسی نوع خاک و کاربرد آن در عملیات جاده سازی طرح جنگلداری سری هفت حوزهی 38 غرب مازندران با استفاده از GIS
۹۳بررسی تاثیر آبیاری نوبتی و کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای
۹۴جاذبه‌های تاریخی و طبیعی و توسعه و احیاء صنعت گردشگری
۹۵پژوهش اجمالی گونه شاهد بلوط (Castanea Sativa Mill) در رویشگاه ویسرود شهرستان شفت جیانگ به منظور مدیریت پایدار منطقه
۹۶بررسی وضعیت اقتصادی اجتماعی جنگل نشینان جنگل‌های شمال کشور با توجه به اهداف توسعه پایدار مطالعه موردی : طرح جنگل‌داری لاویج نور
۹۷کاهش تنش خشکی در پرتقال تامسو نناول با استفاده از ترکیبات حاوی اسی دهای آمینه
۹۸عکس العمل گیاه لوبیا تحت مقادیر مختلف مدیریت آبیاری و کود نیتروژن
۹۹بررسی سطوح مختلف کود سیلیس و پتاسیم برروی ارقام مختلف برنج
۱۰۰بررسی اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت برفراسنجه های خونی در برههای نر مغانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.