لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۹ کلا ۶۷ مقاله شامل ۴۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی پدیده خستگی شمع های منفرد تحت اثر کوبش در سکو های ثابت شابلونی (Jacket)
۲بررسی کارایی روش منونوبه-اکابه در تعیین فشار لرزه ای وارد بر دیوار حایل طره ای
۳بررسی تأثیر هندسه سازه بر رفتار دینامیکی خرپاهای فضایی استوانه ای دوجداره
۴کاربرد روش گرانی سنجی برای یافتن حفره ها و کانال های کارستی زیر سد
۵مقایسه داده های ژئوفیزیکی با استفاده از تحلیل سیمبلانس بر مبنای تبدیل موجک
۶مدلسازی همزمان امواج حجمی و تابع گیرنده
۷بررسی پدیده خستگی شمع های منفرد تحت اثر شرایط محیطی سرویس دهی درسکو های ثابت شابلونی
۸پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای آتشفشانی زیردریایی منطقه کجور جنوب نوشهر
۹بررسی خواص درمانی چشمه ھای گرم رامسر و تشعشعات حاصل از سنگ ھا و چشمه ھای گرم منطقه بر ساکنین آن
۱۰بررسی کیفیت آب شرب اسلامشهردر سالهای 86-1383
۱۱معرفی وبررسی مکانیسم توسعه پاک برای کاهش فقر در کشورهای حوزه آسیا واقیانوسیه
۱۲پالاینده های محیط زیست در طراحی کاشت
۱۳تحلیل لرزهای دیوار حایل طرهای با استفاده از روش غیرخطی اجزای محدود
۱۴ارزیابی رضایت سهامداران از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار با استفاده از رویکرد فازی
۱۵پایداری شهر در شهر سازی پایدار سکونتگاههای بومی حاشیه جنوبی دریای خزر
۱۶بررسی تاثیر میزان نانورسبر خواصمکانیکی نانوکامپوزیت چوب پلاستیکساخته شده با استفاده از روشقالبگیری تزریقی
۱۷تولید سوختهای زیستی از پسماندهای گیاهان
۱۸بررسی ساختار سرعتی پوسته در جنوب دریای خزر
۱۹بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات حسابداری بعنوان محصول عصر اطلاعات با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری (شفافیت اطلاعات)
۲۰تدوین استراتژی های رقابتی دانشگاه با استفاده از ماتریس سوات SWOT شاهد تجربی : دانشگاه ازاد اسلامی چالوس
۲۱بررسی تاثیر دمای بازپخت در گاف انرژی لایه های نازک اکسید تیتانیم
۲۲حقوق بشر و اقلیت ها از دیدگاه اسلام
۲۳مطالعه ازمایشگاهی و عددی برمیزان تغییرات نشست پی مستقر برخاک الوده به نفت خام جنوب تهران
۲۴مطالعه ای ازمایشگاهی و عددی بر میزان تغییرات نشست پی مستقر بر خاک الوده به نفت خام جنوب تهران
۲۵بررسی میزان اثر گذاری روشهای همپایه کردن شتاب نگاشت در نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی بمنظور تعیین سطح عملکرد سازه ها
۲۶بررسی نحوه پراکنش تعداد در طبقات قطری و ارتفاعی شاخه زاد راش سری 6 جنگل طویر حوزه آبخیز 39 غرب مازندران
۲۷شناسایی و اندازه گیری ترکیبات موجود در اسانس برگ لیموترش توسط طیف سنج GC-MS و بررسی فعالیت آنتی باکتریایی و آنتی اکسیدانتی آن
۲۸کشت دوم ارزن وشبدربرسیم به روش مخلوط راهکاری جهت افزایش کارایی سطح زیر کشت
۲۹افزایش کارایی مصرف آب در کشت دوم با زراعت مخلوط گیاهان علوفه ای ارزن وشبدربرسیم
۳۰عکس العمل محتوای نسبی آب برگ بادام زمینی به پلیمر سوپر جاذب، زئولیت و تلفیق مقادیرمختلف کود آلی و معدنی نیتروژن دار
۳۱بررسی بهبود عملکرد گندم تحت تاثیر مصرف خارجی اسید آبسزیک و سیتوکنین در مراحل مختلف رشد دانه گندم
۳۲بررسی تحمل پنج رقم جو نسبت به مواد آللوپاتیک عصاره اندامهای مختلف علف هرز سلمه تره
۳۳بررسی اثرات نانوذرات سیلیس بر ویژگیهای مقاومتی کامپوزیتهای پایه سیمانی حاوی الیاف سلولوزی سولفیت
۳۴بررسی اثر زئولیت و تلفیق مقادیر مختلف کود آلی و معدنی نیتروژن‌دار بر محتوای نسبی آب برگ بادام زمینی در شرایط مدیریت آبیاری
۳۵تاثیر مدت و میزان استفاده از پودر سیر بر عملکرد و فاکتورهای خونی (CBC) در جوجه های گوشتی
۳۶بررسی کشت کبر Capparis spinosa L به عنوان یک محصول پر در آمد در منطقه مغان
۳۷بررسی پتانسیل و پراکنش گیاهان دارویی در سری دو جنگل لاویج مازندران به کمک GIS
۳۸شناسایی اجزاء شیمیایی مواد اسخراجی چوب پسماندهای کیوی با استفاده از فنون کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی
۳۹مطالعه کالبدشناسی و بافت شناسی بیضه و اپیدیدیم در اسبچه خزر
۴۰تاثیر سوپراوولاسیون هورمون PMSG در گاومیش رودخانه ای شبه جزیره میانکاله
۴۱جایگزینی starter culture bioprotective functunal starter culture به جای کشت های آغازگرمتداول در صنعت فرآورده های گوشتی تخمیری جهت تولید محصول سلامتر، ایمن تر با قابلیت نگهداری بیشتر
۴۲سیر تکاملی روشهای تشخیص ویروسهای عامل عفونت غذایی اهمیت آن در معرفی غذابعنوان حامل ویروس های عفونی غذازاد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.