لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۷ کلا ۲۸ مقاله شامل ۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱استفاده از ذرات نانو رس در بهبود خواص کاربردی فرآورده مرکب چوب پلاستیک
۲بررسی عملکرد لرزه ای ساختمان های بتنی کوتاه قسمت اول : شرح روش و یافته های تجربی
۳تحلیل آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های بتنی در زلزله 1382 بم قسمت دوم: مطالعات تحلیلی
۴بررسی تغییرات ژرفای ناپیوستگی موهو در گستره تهران
۵اهمیتدبی آبهای زیر زمینی و تاثیر چرخشآب دریا روی نرخ انتقال مصالح از مرز آب و رسوبات در محیط دریا (SGWD)
۶بررسی مدیریت روسازی راهها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۷بررسی نتایج آزمایشگاهی بکارگیری سرباره در خاکریزی ، اساس ، زیر اساس ، و مخلوط های آسفالتی
۸مدیریت استراتژیک هزینه پروژه ها با بکارگیری مدیریت کیفیت
۹بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و میزان استرس مخرب کارکنان با توجه به موضع کنترل کارکنان در سازمان تامین اجتماعی ایران
۱۰بررسی و سنجش عوامل ساختاری الحاق ایران به WTO در بخش تعاون و ارائه مدلی جهت مدیریت بر چالشهای موجود
۱۱طراحی و بکارگیری الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی سیستم های تولیدی چندمعیاره
۱۲بالانس بار در شبکههای سوئیچینگ مداری با استفاده از ACOهای چندگانه
۱۳طراحی یکسیستم چند عاملی امداد و نجات با استفاده از تکنیکهای محاسبات نرم
۱۴تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز محصول راتون برنج رقم طارم نوک سیاه
۱۵بررسی اثر زمان برداشت و مدیریت بقایای گیاهی بر صفات رتونینگ 3 رقم برنج (Oriza Sativa L.)
۱۶اثر تراکم کاشت و تعداد نشا در واکنش به مصرف سیلیس بر صفات زراعی برنج (Oryza sativa L.)
۱۷بررسی اثر کود گوگرد و تراکم کاشت بر صفات کمی و کیفی ارقام جدید کلزا تحت شرایط اقلیمی گرگان
۱۸بررسی اثر تراکمهای مختلف کاشت بر صفات زراعی و کیفیت ارقام کلزا (Brassica napus L.)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.