لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۹۸ کلا ۱۶۱ مقاله شامل ۱۴۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱The Association between TNF-alpha Gene Polymorphisms and Endometriosis in An Iranian Population.
۲Effects of Bread with
۳The association between TNF-alpha gene polymorphisms and endometriosis in an iranian population
۴Correction to: Sustainable supplier evaluation and selection with a novel two-stage DEA model in the presence of uncontrollable inputs and undesirable outputs: a plastic case study (The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, (2018), 97, 5-8, (2933-2945), 10.1007/s00170-018-2138-z)
۵The First-Order Nonlinear Autoregressive Model with Skew Normal Innovations: A Semiparametric Approach
۶Sexual Function in Postmenopausal Women and Serum Androgens: A Review Article
۷Evaluation of bending strength of hydrothermally treated oil palm wood in various buffered media using response surface methodology

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.