لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۷ کلا ۲۸ مقاله شامل ۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Hygroscopic thickness swelling rate of composites from sawdust and recycled plastics
۲Dermatophytoses in outpatients attending the Dermatology Center of Avicenna Hospital in Qazvin, Iran
۳Digestibility and metabolisable energy values of dried tomato pomace for laying and meat type cockerels
۴Crustal and isostasic model for North-West of Iran Plateau using gravity data
۵Reinforcement learning based on active learning method
۶ALS: Aggregated location service for routing in mANETs
۷Distribution of parasitic cestod "Ligula intestinalis" in Mazandaran Region
۸Comparison of chemical and biological growth promoter with two herbal natural feed additives on broiler chicks performance
۹MA-DSR; multi agent based adaptive DSR protocol with intelligent behavior in realistic environments
۱۰Influence of annealing temperature on the nanostructure and corrosivity of Ti/stainless steel substrates

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.