لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال ۱۳۸۶ کلا ۵ مقاله شامل ۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Characteristics of nanostructure and electrical properties of Ti thin films as a function of substrate temperature and film thickness
۲Effects of glucose injection and feeding oasis on broiler chick's subsequent performance
۳The volatile constituents analysis of Eremostachys macrophylla Montbr. & Auch. from Iran
۴Influence of dietary tannic acid and polyethylene glycol on growth and intestinal D-xylose absorption of broiler cockerels and activity of serum enzymes

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.