لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۶ کلا ۱۰۳ مقاله شامل ۱۰۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان زابل
۲امکان سنجی پیاده سازی سیستم کارت امتیازی متوازن در شرکتهای تولیدی سیستان
۳بررسی تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخهای ارز و سود بانکی بر رفتار سپرده گذاران و عملکرد مالی در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۴بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۵Leveraging Crowdsourcing Techniques to Provide Human Resources to Organizations
۶بررسی روش های گروهی توانمندسازی منابع انسانی مطالعه موردی : سازمان تامین اجتماعی شهرستان زابل
۷تبیین نقش آموزش منابع انسانی بر توسعه پایدار مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زاهدان
۸بررسی تاثیر آموزش های مهارتی و ضمن خدمت بر توانمندسازی کارکنان ادارات دولتی شهرستان زابل
۹بررسی رابطه کیفیت نظام جبران خدمات و بهرهوری نیروی انسانی درشبکه بهداشت درمان شهرستان زابل
۱۰تاثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد اداره بیمه سلامت شهرستان زابل
۱۱بررسی نقش آموزش ضمن خدمت بر بهره وری سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر پذیرش فناوری اطلاعات در بین کارکنان ادارات دولتی شهرستان زابل
۱۲بررسی نقش جامعه وفرهنگ در توسعه حقوق شهروندی
۱۳بررسی علت پرواز دسته جمعی پرندگان بصورت وی V شکل با استفاده از آیات قرآن
۱۴بررسی میزان سرمایه اجتماعی و ارتباط آن با بازارگرایی در صنعت
۱۵بررسی رابطه بین مولفه های جو سازمانی و تسهیم دانش در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۱۶سنجش نوآوری سازمانی و تحلیل ارتباط آن با مولفه های سرمایه فکری
۱۷نقش مولفه های خستگی شغلی در ماندگاری کارکنان سازمان تامین اجتماعی زابل
۱۸بررسی نظام ارزیابی عملکرد در سازمان ها
۱۹بررسی وضعیت سلامت سازمانی کارکنان در بانک ملی شهر زابل
۲۰بررسی اثرات مولفه های مدیریت دانش در بهبود اثربخشی شهرداری استان سیستان و بلوچستان
۲۱تحلیل خلاقیت کارکنان و تحلیل ارتباط آن با مولفه های امنیت شغلی
۲۲تحلیل اثرات غنی سازی شغل بر تعهد سازمانی و اثربخشی شغلی (مطالعه موردی بانک ملی استان س و ب)
۲۳تاثیر مولفه های هوش استراتژیک بر مسیولیت پذیری اجتماعی در بانک کشاورزی منطقه سیستان
۲۴تحلیل تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مولفه های ارزیابی عملکرد بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن در سازمان ثبت و احوال زابل
۲۵بررسی توانمندسازی روانشناختی کارکنان و نقش ابعاد مدیریت دانش در بهبود آن
۲۶شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی (مطالعه موردی شرکت شهرک های صنعتی استان سیستان و بلوچستان)
۲۷سنجش خلاقیت سازمانی و تحلیل ارتباط آن با مولفه های سرمایه فکری
۲۸مطالعه تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی کارآفرینانه بر خلاقیت و نواوری کارکنان دانشگاه زابل
۲۹تحلیل ارتباط بین مدیریت مشارکتی و مولفه های تعهد سازمانی در اداره راه و شهرسازی زابل
۳۰تحلیل اثرات کیفیت خدمات الکترونیکی بر انتظارت و ادراکات مشتریان بانک ملی زابل
۳۱تاثیر جو سازمانی و فرهنگ سازمانی بر بهبود تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه زابل
۳۲تحلیل نوآوری کارکنان و ارتباط آن با مولفه های مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی
۳۳بررسی وضعیت چابکی کارکنان دانشگاه زابل و نقش مولفه های ارتباطات دیجیتال بر بهبود آن
۳۴تحلیل ارتباط بین یادگیری سازمانی و خلاقیت دانشگاهی
۳۵شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان تامین اجتماعی زابل
۳۶بررسی تاثیر عوامل بهره وری بر توانمندسازی کارکنان بهزیستی زابل
۳۷تحلیل ارتباط بین بهره وری و ساختار سازمانی
۳۸تحلیل و بررسی سلامت روحی کارکنان و ارتباط آن با جو سازمانی در بیمارستان های شهرزابل
۳۹بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهبود خلاقیت سازمانی (مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی زابل)
۴۰بررسی تعهد سازمانی و نقش مولفه های عدالت سازمانی بر بهبود آن
۴۱بررسی نقش مولفه های کیفیت زندگی کاری بر بهبود تعهد سازمانی کارکنان
۴۲بررسی رابطه بین عدالت و ساختار سازمانی با رفتار شهروندی
۴۳تاثیر سرمایه اجتماعی برتسهیم دانش
۴۴بررسی نقش سرمایه فکری بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان های دولتی
۴۵کاهش تلفات، بهبود پایداری و پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع با تعیین مکان و اندازه بهینه D-STATCOM و به کارگیری الگوریتم ازدحام ذرات
۴۶بررسی تاثیر زیارتگاه بی بی دوست بر هویت سیستان
۴۷شناسایی و بررسی بنای تاریخی اسلامی قلعه رستم در هویت سیستان
۴۸نقص بافت های تاریخی در ایجاد هویت به شهرهای ایرانی مطالعه موردی: شهر تاریخی سوخته در سیستان
۴۹تحلیلی بر نقش شهر باستانی دهانه غلامان در هویت سیستان
۵۰مروری بر فناوری اطلاعات در عملکرد مدیریت منابع انسانی
۵۱پیش بینی بهبود رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی براساس مولفه های هوش سازمانی
۵۲نقش اسلام هراسی و جایگاه آن در غرب
۵۳تحلیلی بر نقش مدیریت منابع انسانی در بهره وری سازمانی
۵۴تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر تصمیم گیری در سطح عالی مدیریت (استراتژیک)
۵۵بررسی رابطه هوش اخلاقی وعزت نفس کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل
۵۶تحلیل عوامل موثر بر خود اثربخشی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان زابل
۵۷تحلیل تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل و ارتباط آن با فرهنگ کارآفرینانه سازمانی
۵۸بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و نوآوری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی زابل براساس مدل دنیسون
۵۹بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی با متغیر میانجی تعهد سازمانی کارکنان سازمان غذا و دارو زابل
۶۰تاثیر مولفه های وفاداری مشتریان بر سودآوری بانک مسکن شعب استان سیستان وبلوچستان
۶۱بررسی مبانی رضادرمتون صوفیه
۶۲شگردهای سنایی دربهره ازقرآن و حدیث
۶۳بررسی تاثیر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری بر فرآیند تصمیم گیری های مدیران سازمانی های دولتی شهرستان زابل
۶۴رابطه فرهنگ سازمانی و هوش سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره ثبت احوال زاهدان
۶۵بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر وجدان کاری کارکنان با توجه به نقش میانجی گری تعهد سازمانی دستگاه های اجرایی شهرستان زابل
۶۶تاثیر بکارگیری اصول سیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل
۶۷بررسی عوامل تاثیرگذار براعتماد کارکنان به مدیران وپیامدهای آن در دانشگاه زابل
۶۸بررسی رابطه بین سبکه ای رهبری تحول آفرین و ویژگی های رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش شهر زابل
۶۹بررسی رابطهی مدیریت کیفیت جامع و هوش معنوی با توانمندسازی نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل
۷۰بررسی رابطه بین جو عاطفی روانی خانواده و رضایت از زندگی والدین با بلوغ اجتماعی نوجوانان شهر زابل
۷۱تحلیل نقش سرمایه اجتماعی در بهبود خلاقیت سازمانی کارکنان
۷۲تامین منابع انسانی در سازمانی و نقش برنامه ریزی در آن
۷۳تحلیل ارتباط مدیریت منابع انسانی و مدیریت کیفیت جامع
۷۴توانمندسازی نیروی انسانی در سازمان و ماندگاری آنها
۷۵بررسی روش های ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی در سازمان
۷۶مطالعه مشارکت کارکنان و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان
۷۷تحلیل سازمان های یادگیرنده و بررسی چالش های پیش روی کارآفرینی آنها
۷۸تحلیل ارتباط بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری کارکنان سازمان تامین اجتماعی
۷۹نقش مدیریت منابع انسانی بر بهبود اثربخشی سازمانی
۸۰بررسی رابطه بین توانمند سازی کارکنان با کارآفرینی سازمانی در ادارات جهاد کشاورزی حوزه سیستان
۸۱مطالعه مدیریت دانش و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی در دانشگاه زابل
۸۲مطالعه ارتباط بین فرهنگ کارآفرینانه با تعهد سازمانی بر اساس مدل مک گوایر
۸۳تحلیل و رتبه بندی شاخص های یادگیری سازمانی در سازمان امور مالیاتی زابل
۸۴مطالعه وضعیت فرهنگ سازمانی و مولفه های آن در دانشگاه آزاد زابل
۸۵تحلیل تاثیر فرهنگ سازمانی بر وجدان کاری و انضباط اداری در میان کارکنان سازمان آموزش وپرورش زابل
۸۶مطالعه ارتباط بین سلامت روحی و جو سازمانی
۸۷بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و هوش عاطفی در دانشگاه علوم پزشکی زابل
۸۸بررسی تاثیر تکنولوژی نانو مواد بر عملکرد روسازی های آسفالتی
۸۹بررسی خشونت در جوامع امروزی
۹۰بررسی رابطه بین خصوصیات فردی و هوش هیجانی و خلاقیت با بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر زابل 96- 95
۹۱بررسی عوامل موثر بر توسعه کارافرینی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای زابل
۹۲Detection Of Emotions Based On Signals Using Wavelet Transform And Support Vector Machine Classification Method
۹۳تخصیص سفارش در یک زنجیره تامین با استفاده از برنامه ریزی چندهدفه فازی
۹۴تاثیراخلاق حرفه ای برعملکرد مدیران آموزشی مدارس در شهرستان زاهدان
۹۵بررسی نقش توسعه منابع انسانی بر بهبود اخلاق سازمانی واعتماد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش شهر زابل
۹۶بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با خلاقیت شغلی و توانمندسازی معلمان آموزش وپرورش شهرستان نیمروز
۹۷بررسی عوامل موثر بر خودکشی یا بروز فکر خودکشی در جوانان (مطالعه ی موردی دانشجویان دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان)
۹۸بررسی تاثیرگذاری فضای مجازی بر ارزش های خانواده (با محوریت خانواده های دانش آموزان مدرسه ی علی ابن ابیطالب (ع) آموزش و پرورش میرجاوه)
۹۹بررسی رویکرد شایستگی با تاثیرپذیری از مدیریت منابع انسانی
۱۰۰بررسی عوامل موثر در وقوع ترک های Y شکل رویه های بتن مسلح پیوسته

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۰۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.