لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۵ کلا ۱۳۶ مقاله شامل ۱۳۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱باتلاق مجازی: نگاهی به جنبه های منفی استفاده از فضای مجازی
۲بررسی نقش مدیریت در توسعه کارآفرینی در سیستان با رویکرد به پرورش شترمرغ
۳کاربرد نانو اکسید آهن بر عملکرد مخلوط های آسفالت ماستیک درشت دانه در برابر پدیده خستگی
۴مطالعه چابکی سازمانی کارکنان شهرداری زاهدان و تحلیل ارتباط آن با ICT
۵ارزیابی مدیریت بین سازمان های دولتی و غیردولتی در ایران
۶تاثیر رهبری تحول آفرین بر اثربخشی، تعهد سازمانی و عملکرد کارکنان
۷اهمیت سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمانها مطالعه موردی: سازمان هواشناسی
۸نقش خدمات نوین بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان(مطالعه موردی بانک های ملی شهرستان زابل)
۹بررسی ارتباط میان تعهد کارمند و سیاست های سازمانی(مطالعه موردی: ادارات دارایی و مالیات شهرستان زابل و حومه)
۱۰تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی(شهرستان زابل و حومه)
۱۱تاثیر توسعه شبکه های اجتماعی بر هوشمندی رقابتی و توسعه خدمات جدید در صنعت خدمات گردشگری
۱۲بررسی افزودن نانو (Fe(2)O(3 بر رفتار ویسکوالاستیک مخلوط های آسفالت ماستیک درشت دانه
۱۳ارتقاء توسعه پایدار شهری جهت تحقق هویت اجتماعی
۱۴مطالعه ارتباط بین فرهنگ و جو سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان در اداره کل سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
۱۵توسعه دانش فنی کارکنان و تاثیر مدیریت دانش بر آن (مطالعه ای در دانشگاه ولایت ایرانشهر)
۱۶تبیین رابطه مدیریت استراتژیک و توسعه کارآفرینی و نقش آن در توسعه سازمانی
۱۷مطالعه عوامل تاثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش براساس مدل ویلیام و بوکوویتز
۱۸تحلیل ارتباط بین اعتماد سازمانی معلمان و جو سازمانی (مطالعه ای در دبیرستان های شهر سراوان)
۱۹مزایا و معایب سقف تیرچه و بلوک نسبت به سقفهای طاق ضربی در زابل
۲۰تحلیل عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان فنی و حرفه ای استان سیستان و بلوچستان
۲۱بررسی اثرات تکنولوژی فناوری اطلاعات بر اثربخشی سازمانی و کیفیت ارائه خدمات
۲۲تحلیل ارتباط بین سرمایه اجتماعی خلاقیت در سازمان تامین اجتماعی شهرستان زاهدان
۲۳بررسی تاثیر تعهد سازمانی بر بهبود نوآوری سازمانی مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی زاهدان
۲۴مطالعه عوامل موثر بر شادابی و نشاط کارکنان بانک صادرات ایران شعب شهر زابل
۲۵بررسی عوامل موثر بر ارتقاء سلامت سازمانی در سازمان آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان
۲۶بررسی نقش مولفه های کیفیت زندگی کاری در بهبود تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه زابل
۲۷بررسی عملکرد علمی- آموزشی و نقش هوش عاطفی در بهبود آن
۲۸تحلیل ارتباط بین سازماندهی با رویکرد مهندسی مجدد و نوآوری سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهر زابل
۲۹مطالعه عوامل موثر بر استراتژی های تکنولوژیک شرکت به پخش استان سیستان و بلوچستان
۳۰امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
۳۱ارزیابی پیاده سازی و پذیرش بانکداری مجازی توسط مشتریان بانک ملت شهر زابل
۳۲بررسی تاثیر امنیت شغلی و مولفه های آن در نگهداری کارکنان شرکت آب و فاضلاب
۳۳مطالعه فرهنگ کارآفرینانه سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان مطالعه ای در سازمان تامین اجتماعی استان سیستان و بلوچستان
۳۴تحلیل و ارزیابی مولفه های یادگیری سازمانی کارکنان بیمه سلامت استان سیستان و بلوچستان
۳۵تحلیل ارتباط بین سرمایه فکری و اثربخشی سازمانی کارکنان بانک ملی زابل
۳۶بررسی رابطه رضایت شغلی دبیران دبیرستان های دولتی شهرستان زهک با رفتار شهروندی سازمانی آنها
۳۷توانمندسازی منابع انسانی در سازمان های امروزی: چالشها، مفاهیم و راهبردها
۳۸بررسی عملکرد کارکنان شهرداری زابل و تاثیر مدیریت دانش بر بهبود آن
۳۹بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر استراتژی های رقابتی و عملکردشرکت هامون سازه زاهدان
۴۰بررسی رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی مطالعه موردی : دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل
۴۱تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی مطالعه موردی : کارکنان بانک ملت شهرستان زابل
۴۲بررسی رابطه بین سرمایه فکری و کارآفرینی درون سازمانی مطالعه موردی: دانشگاه علوم پزشکی شهرستان زابل
۴۳بررسی میزان عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان مطالعه موردی اداره دارایی شهرستان زابل
۴۴رابطه بین سبک رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان با نقش میانجی فرهنگ سازمانی مورد مطالعه: شعب بانک مسکن در استان سیستان و بلوچستان
۴۵کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمانی از طریق مشتری مداری، تمایز نوآوری و تمایز بازارمطالعه موردی:بانک تجارت شهرستان زابل
۴۶عوامل موثر بر رضایت الکترونیک مشتریان بانک مسکن شعب شهرستان زابل
۴۷بررسی عامل های مؤثر بر اجرای موفق خط مشی های مالیاتی مصوب مجلس شورای اسلامی در اداره مالیات شهرستان زابل
۴۸ارزیابی کارایی شعب شرکت بیمه ایران شهرستان زاهدان با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها DEA
۴۹بررسی مدلهای خط مشی گذاری و انتخاب بهترین مدل برای مدیریت آینده نگر
۵۰بررسی عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت بهداشتی زابل
۵۱بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای گردشگری در منطقه سیستان با استفاده از تحلیل (SWOT)
۵۲مروری بر عوامل موثر در تدوین، اجرا، ارزیابی و تغییر در خط مشی عمومی
۵۳تاثیر عوامل فنی و اجتماعی تسهیل دانش بر مدیریت ارتباط با مشتری در شهرداری شهرستان زاهدان
۵۴مطالعه رفتار شهروندی سازمانی و اثرات توانمندسازی بر بهبود آن (مطالعه ای در بیمارستان امیرالمومنین زابل)
۵۵ارزیابی به کار گیری دانش و خلق دانش کارکنان و بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بر آن
۵۶بررسی نقش میانجی رضایت شغلی در رابطه بین فاصله اجتماعی و افسردگی کارکنان با رفتارهای انحرافی در محیط کار (ادارات تعزیرات حکومتی) شهرستان زاهدان
۵۷تاثیر دوازده ماه تمرینات استقامتی و مقاومتی بر استئوکلسین ,پاراتورمون و کلسیم زنان میانسال
۵۸بررسی میزان آشنایی مربیان و مدرسین تربیت بدنی شهرستان زابل با مسائل حقوقی ورزش
۵۹بررسی استراتژی های توسعه منابع انسانی از دیدگاه اندیشمندان علم مدیریت
۶۰مطالعه روش تحقیق در مدیریت با توجه به نوع نگرش نسبت به تحقیقات کمی و کیفی
۶۱بررسی عوامل موثر بر استقرار مولفه های مدیریت دانش با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندگانه
۶۲بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و پیاده سازی مدیریت دانش بر کسب مزیت رقابتی (مطالعه ای در بانک ملی زابل)
۶۳بررسی صلاحیت های معلمان دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای مناسب مطالعه ی موردی مقطع ابتدایی شهرستان زهک
۶۴بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در کارکنان (مورد مطالعه کارکنان استانداری س وب شهرستان زاهدان)
۶۵نگاهی ژرف به نوآوریهای اصولی و فقهی حضرت امام در وصیت نامه
۶۶بررسی افزایش بهره وری و تاثیر آن بر کارایی کارکنان
۶۷Using of nano Materials to improve Fatigue Life of Stone Mastic Asphalt
۶۸Optimal Placement of Distributed- Generation to Reduce Energy Cost in Reconstructed Electricity Market
۶۹تاثیر استراتژی های رقابتی بر عملکرد شرکتهای بیمه شهرستان زابل
۷۰بررسی اثرات حقوق و مزایا بر بهره وری نیروی انسانی متخصص
۷۱تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و استاتین مردان سالمند
۷۲تاثیر 12 هفته تمرینات قدرتی بر فعالیت الکتریکی واحدهای حرکتی عضلات پسران دانشجو ورزشکار زاهدان
۷۳تاثیر سی و دو هفته تمرین هوازی منتخب با و بدون مصرف کورکومین بر سطح الکالین فسفاتاز و الانین ترانسفراز زنان میانسال چاق
۷۴تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی برپروتیین واکنشگر و شاخص دورکمر و درصد چربی مردان دارای کبد چرب غیر الکلی
۷۵تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی با و بدون غوطه وری در آب سرد بر میزان بیان گیرنده igf-1 بر گویچه های سفید خون در زنان غیر ورزشکار
۷۶مقایسه تاثیر فعالیت ورزشی هوازی با شدت های مختلف بر سطح سرمی BDNF مردان میانسال فعال
۷۷تاثیر دوازده هفته تمرین هوازی بر فیبرینوژن, hs-CRP و ICAM-1 بیماران نارسای قلبی پس از عمل جراحی
۷۸بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی برای دستیابی به وفاداری سازمانی
۷۹تاثیر شانزده هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی گرلین و ابستاتین زنان میانسال
۸۰تاثیر تمرین هوازی بر عوامل قلبی و عروقی زنان بیمار قلبی و عروقی
۸۱مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطح سرمی BDNF زنان میانسال فعال
۸۲الزامات مدیریت اقتصادی خانواده برپایه اخلاق اسلامی
۸۳کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان دردانشگاه زابل
۸۴بررسی نقش ارتباطات الکترونیک در بهبود چابکی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی زابل
۸۵بررسی رابطه بین مهندسی ارزش و مولفه های توانمندسازی مدیران شرکت مینوشرق
۸۶بررسی سنجش بی تفاوتی سازمانی کارکنان بر اساس متغیر های جمعیت شناختی مطالعه موردی: دانشگاه آزاد زاهدان
۸۷تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر گسترش و توسعه کارآفرینی در بین کارکنان شهرداری زابل
۸۸سنجش تعهد سازمانی کارکنان کتابخانه های دانشگاه سیستان و بلوچستان و تاثیرویژگی شغل بر بهبود آن
۸۹تحلیل مدل تعالی سازمانی و بررسی نقش تعهد سازمانی در بهبود آن مطالعه ای دردانشگاه علوم پزشکی زابل
۹۰ارزیابی چابکی سازمانی و بررسی نقش توانمندسازی بر بهبود آن در شهرداری زابل
۹۱مطالعه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در سازمان غذا و دارو زابل
۹۲بررسی اثرات بکارگیری فناوری اطلاعات بر بهبود چابکی سازمانی مطالعه ای درشهرداری زابل
۹۳تحلیل و رتبه بندی شاخص های فساد اداری در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
۹۴مطالعه عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه آزاد زابل و تاثیر هوش عاطفی بر بهبود آن
۹۵سنجش عملکرد کارکنان و تحلیل ارتباط ویژگی های شخصیتی و تعلق خاطر با بهبود آن
۹۶بررسی عملکرد کارکنان و تحلیل ارتباط آن با فضیلت سازمانی
۹۷بررسی نقش مولفه های خستگی شغلی بر ماندگاری کارکنان در سازمان مطالعه ای در بانک ملت زابل
۹۸مطالعه نقش سبک رهبری تحولگرا و عملگرا در هوش هیجانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زابل
۹۹بررسی اثربخشی سازمانی و نقش سیستم اطلاعات مدیریت بر بهبود آن مطالعه ای دردانشگاه علوم پزشکی زابل
۱۰۰بررسی عملکرد و تعهد سازمانی و ارتباط آنها با ویژگی های شخصیتی کارکنان ادارات دولتی زابل

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.