لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۵ مقاله شامل ۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی عوامل موثربرعملکرد شورای اسلامی شهردرمدیریت شهری مطالعه موردی:شهرزابل
۲اجرای خطوط لوله انتقال آب در خاکهای مساله دار
۳حد بررسی های لازم برای پی و مسائل ژئو تکنیکی ساختمان 5 طبقه بیمارستان علی بن ابیطالبزاهدان با استفاده از نرم افزار پی سنج
۴بررسی پتانسیل تورم و واگرایی خاکها دشت زحمتکشان کرمان
۵بهسازی خاکبا استفاده از روشهای اصلاح هیدرولیکی
۶سیره اقتصادی پیامبر اکرم (ص) «آموزه های اقتصادی اسلامی در سیره نبوی(ص)»
۷تحلیل خدمات شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی با تاکید بر خدمات آموزشی مطالعه موردی: زابل
۸بررسی محتوای مالون دی آلدئید و پاسخ های آنزیم های آنتی اکسیدانت به تیمار تنش خشکی و سطوح مختلف سوپر جاذب در گیاه آفتابگردان روغنی
۹بررسی عوامل و فاکتورهای محیطی موثر بر طراحی پایدار پارکهای کوهستانی
۱۰آموزش و کارآفرینی
۱۱پیاده سازی استراتژی و موانع موفقیت آن
۱۲خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
۱۳بررسی تأثیر خشکسالی بر توسعه پایدار شهری نمونه موردی: منطقه سیستان
۱۴مدیریت کارآفرینی
۱۵درآمدی بر رابطه بازده غیرعادی سهام و محتوای اطلاعاتی معیارهای عمده سودآوری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.