لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل در سال ۱۳۸۶ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱برآورد پارامترهای لرزه ای سازهای فضاکار تک لایه
۲تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله
۳بررسی رفتار سازه های فضاکار به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی
۴بررسی تاثیر صادرات و واردات بر رشد بهره وری کل عوامل تولید در ایران
۵اندازه گیری ثبات سیستم قیمتها در ایران

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.