لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۹۵ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی چندشکلی ژن لپتین در شترنژاد بلوچی با روشPCR-RFLP
۲بررسی سازگاری و تعیین خواص کمی و کیفی میوه هشت رقم خرمای تجارتی خارجی
۳اثر دما و مدت زمان نگهداری روی صفات کمی میوه خرما رقم ربی
۴اثر اسید سالیسیلیک بر صفات کمی انگور یاقوتی در شرایط شوری در شهرستان خاش
۵تاثیر زمان برداشت و نوع پوشش روی انبارمانی پرتقال رقم والنسیا در منطقه بزمان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.