لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۹۳ کلا ۵ مقاله شامل ۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مطالعه همبستگی و تجزیه علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ژنوتیپ های سویا
۲کالیبراسیون میزان هوادهی در انبار گوجه فرنگی با استفاده از روش CFD
۳بررسی سازگاری و ویژگی های زراعی گیاه کینوا در منطقه ایرانشهر
۴بررسی تاثیر انواع کودهای اوره و زمان محلول پاشی کود نانو پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیک کلزا (Brassica napus L ) هیبرید هایولا 401 در منطقه ایرانشهر
۵اثر تنش خشکی و شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گل اطلسی رقم ایرانی در منطقه ایرانشهر

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.