لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۹۲ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تعیین مناطق مستعد تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی: حوضه آبخیزسوراندر)
۲تعیین رابطه تجربی بین میزان هدایت هیدرولیکی و ضریب انحناء دانه بندی خاک
۳ارزیابی روش های غیرمستقیم اندازه گیری میزان نفوذپذیری یک خاک غیر همگن در مقایسه با روش مستقیم
۴تعیین روند تغییرات حاصلخیزی خاک در محل پخش سیلاب پسکوه سراوان
۵بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد ده رقم سویا در شرایط آب و هوایی ایرانشهر
۶تعیین روند تغییرات خواص فیزیکی و شیمیایی خاک در محل پخش سیلاب پسکوه سراوان
۷تعیین روند آلودگی نیترات در منابع آب زیر زمینی شهر سراوان
۸بهسازی خاک لایه نفوذناپذیر مدفن زباله های شهری با استفاده از تکنولوژی نانو
۹استفاده از آزمون من-کندال در تعیین روند آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی
۱۰استفاده از منطق فازی برای مکان یابی تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی
۱۱شبیه سازی تعادل آب مخزن سد با استفاده از شبکه های عصبی برگشتی جزئی
۱۲ارزیابی سازگاری و خواص کمی و کیفی میوه هشت رقم خرمای حاصل از کشت بافت در استان فارس و سیستان و بلوچستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.