لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان در سال ۱۳۸۷ کلا ۸ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی نقش فرومون تجمعی و طعمه گیاهی در شکار سر خرطومی حنایی خرما Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.)
۲تعیین مناسب‌ترین تراکم، محل و ارتفاع نصب تله‌های فرومونی جهت اجرای روش شکار انبوه سرخرطومی حنایی خرما
۳بررسی تشکیل میوه در ارقام خرمای تجارتی تکثیر شده از طریق کشت بافت در بلوچستان
۴بررسی صفات مورفولوژیک وعملکرد ارقام سورگوم دانه ای در ایرانشهر
۵ارزیابی تنوع ژنتیکی در لاین های پیشرفته گندم نان اقلیم گرم جنوب ایران با استفاده از تجزیه خوشه ای
۶بررسی سازگاری و مقایسه عملکرد لاینهای پی جن پی در بلوچستان
۷انتخاب توده ای در توده های بومی یونجه نیکشهری
۸بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف آب در چهار رقم کلزا در کرج

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.