لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۹۱ کلا ۹ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی نقش تردد خودرو در ایجاد فرسایش بادی و رابطه آن با بیابانزایی (مطالعه موردی منطقه سیستان)
۲مناسبترین روش آبیاری نهال به منظور توسعه پایدار در مناطق خشک و بیابانی (مطالعه موردی منطقه سیستان)
۳بررسی اثرات کاربرد کود زیستی مایکوریزا بر عملکرد بذر ارقام ذرت دانه ای
۴بررسی اثر عناصر ریزمغذی آهن و روی بر عملکرد بذر ارقام ذرت دانه ای
۵بررسی پایداری عملکردژنوتیپ های امیدبخش جو درآزمایش مقایسه عملکردیکنواخت منطقه گرم
۶بررسی سازگاری و مقایسه عملکردلاین های جدید بهاره کلزا درمناطق گرم جنوب
۷بررسی اثر بخشی مصرف پتاسیم و روی در بهبود تولید گندم در شرایط کم آبی (مطالعه موردی دشت سیستان)
۸مطالعه اثر روش های مختلف مدیریت رطوبت خاک بر جذب عنصر منگنز در سورگوم دانه ای
۹بررسی الگوی جذب عنصر روی در سورگوم دانه ای تحت مدیریت آبیاری جویچه ای و کرتی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.