لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۹

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۹ کلا ۱۳ مقاله شامل ۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی موانع احیای پوشش گیاهی در منطقه کویری شهر سوخته سیستان
۲استفاده از لجن تصفیه خانه های فاضلاب در زمینهای کشاورزی
۳پتانسیلهای بیوتکنولوژیکی ضایعات کشاورزی - صنعتی: استفاده از باگاس bagasse نیشکر
۴بررسی غلظت طوفانهای گردوغبار منطقه سیستان و بار رسوبی حمل شده توسط انها
۵تاثیر کشت گیاه گز برروی خصوصیات خاک منطقه نیاتک سیستان مطالعه موردی
۶بررسی برخی از اثرات اقتصادی و اجتماعی فرسایش بادی بر منطقه سیستان مطالعه موردی منطقه ادیره
۷مقایسه روشهای مختلف ابیاری جویچه ای و کرتی برالگوی جذب ازت در سورگوم دانه ای
۸مقایسه اثر روشها و رژیمهای مختلف آبیاری جویچه ای یک در میان و کرتی بر میزان ماده خشک سورگوم دانه ای
۹مدلسازی اقتصادی - بوم شناختی برای مدیریت تنوع زیستی ؛ پتانسیل ، چالش ها و دیدگاه ها
۱۰بررسی اثرنظام های تناوب زراعی و سطوح کود نیتروژنه برعملکرد گندم درمنطقه سیستان
۱۱بررسی اقتصادی کشت توام چای ترش و کارلا در مقایسه با هندوانه در منطقه سیستان
۱۲بررسی فنولوژی و عملکرد چند گیاه دارویی در شرایط منطقه سیستان
۱۳بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس گیاه رازیانه در شرایط منطقه سیستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.