لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۸ کلا ۹ مقاله شامل ۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی اصلاح الگوی مصرف کود بر عملکرد گندم با تأکید بر دو شیوه منابع مختلف کودسبز و شیمیایی در منطقه سیستان
۲استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت تلفیقی آفات کشاورزی با هدف مصرف بهینه آفتکش ها
۳تعیین رابطه تولید علوفه درمنه دشتی با تغییرات بارندگی و خاک در حوزه آبخیز خاش
۴ارزیابی اقتصادی و نوع بهره برداری خاک در عملکرد محصولات کشاورزی سیستان (مطالعه موردی سه شیوه کشت آبیاری غرقابی، تحت فشار و کشت گلخانه ای)
۵بررسی اثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد گلرنگ بر عملکرد دانه و رغن گلرنگ
۶عکس العمل گیاه کلزا به منابع مختلف و زمان های تقسیط ازت در منطقه سیستان
۷تاثیر کاربرد منابع مختلف کود سبز در تناوب با گندم بر خصوصیات خاک و عملکرد گندم
۸ارزیابی زراعی توده های خربزه منطقه سیستان
۹بررسی تنوع ژنتیکی و توارث پذیری عمومی توده های محلی هندوانه سیستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.