لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان در سال ۱۳۸۷ کلا ۸ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱شبیه سازی تبخیر از ایستگاه هواشناسی زهک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی((ANNs
۲بررسی سازگاری و تعیین خواص کمی و کیفی میوه هشت رقم خرمای تجارتی
۳نقش زنان روستایی در افزایش تولید خرما (مطالعه موردی روستای زیارت از توابع شهرستان سراوان)
۴تاثیر فرسایش بادی بر محیط زیست شمال سیستان
۵برآورد رتبه های ژنوتیپی بوسیله تجزیه پایداری ناپارامتری در ژنوتیپ های جو لخت
۶بررسی مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای امیدبخش کلزای بهاره در شرایط آب و هوایی ایرانشهر
۷بررسی روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن در ارقام گلرنگ پاییزه
۸بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام کلزا (Brassica napus L.) در شرایط تنش خشکی ابتدا و انتهای فصل در منطقه سیستان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.