لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۸ کلا ۲۷ مقاله شامل ۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی ژنوتیپ های متحمل به تنش شوری در چغندرقند (Beta Vulgaris. L) با استفاده از شاخص های تحمل
۲ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ژنوتیپ های چغندرقند تحت شرایط تنش شوری
۳بررسی اثرات ضد قارچی باکتریهای لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم روی قارچ آسکوسفرا آپیس عامل بیماری نوزاد گچی زنبورعسل
۴ارزیابی کلونهای برتر و سالم انگور بیدانه سفید حاصل از انتخاب کلونی در استان آذربایجان غربی
۵رزیابی کلونهای برتر و سالم انگور بیدانه سفید حاصل از انتخاب کلونی در استان آذربایجان غربی
۶روش دانش-محور در انتخاب ماشین سورتینگ مناسب محصولات
۷اثرات کیتوزان غنی شده با اسانس آویشن به همراه بسته بندی فعال بر میزان پراکسید Cمغزگردو در طول نگهداری در دمای4C
۸معرفی برخی ارقام امید بخش سیب برای شرایط محیطی ارومیه
۹مکان یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR
۱۰بررسی مقدماتی صفات کمی و کیفی میوه ارقام انگور روسی در شرایط اقلیمی ارومیه
۱۱ارزیابی شاخص های رشدی، عملکرد و تناوب باردهی برخی ارقام سیب وارداتی در شرایط اقلیمی ارومیه
۱۲تاثیر عصاره هیدروالکلی گیاهان دارویی زرشک (Berberis vulgaris) و سماق (Rhus coriaria) بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان( Oncorhynchus mykiss)
۱۳تاثیر تنش خشکی بر ژنوتیپ های اصلاحی چغندرقند در شرایط گلخانه
۱۴ارزیابی و تجزیه پروتئوم ژنوتیپ های چغندرقند در شرایط تنش شوری گلخانه ای
۱۵نانوتکنولوژی و مدیریت کنترل علف های هرز
۱۶علف هرز انگلی Striga generioides تحدیدی برای محصولات تیره Geraminea
۱۷تاثیر تغییر اقلیم بر دریاچه ارومیه
۱۸کاربرد پروبیوتیک ها در حذف آفلاتوکسین ها
۱۹مدیریت کم آبیاری جایگزین مناسب تبخیر تعرق پتانسیل کلزا در راستای تغییر اقلیم و بهبود کارآیی مصرف آب
۲۰تاثیر مدیریت کم آبیاری به روش خشکی موضعی ریشه (PRD) بر عملکرد کمی و کیفی انگور
۲۱اثرات بکارگیری طعمه مسموم بر پایه بی تی در کنترل طوقه بر چغندرقند
۲۲معرفی عوامل بیولوژیک جهت کنترل سن گندم در استان آذربایجان غربی
۲۳نوسانات جمعیت سن Aelia furcula در برخی مزارع گندم آذربایجان غربی
۲۴معرفی حشره کش دیفلوبنزورون (دیمیلین SC48%) برای کنترل کرم سیب
۲۵تاثیر پلیمر سوپر جاذب و کود دامی بر کارآیی مصرف آب ارقام گندم (Triticum aestivum L.) در رژیم های مختلف آبیاری
۲۶بررسی سازگاری، پتانسیل عملکرد دانه و روابط بین صفات در ارقام و لاین های جو بهاره در استان آذربایجان غربی
۲۷بررسی تغییرات زمانی و مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت میاندوآب

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.