لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۱ مقاله شامل ۱۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ارزیابی لاین های امیدبخش جو در شرایط نرمال و تنش کم آبی بر اساس شاخص های تحمل به خشکی و خصوصیات آنتی اکسیدانتی
۲ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز نازلوچای برای کاربری کشاورزی با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
۳تاثیر میکروانکپسولاسیون بر ثبات ویتامین C و خواص کیفی و حسی آب سیب در طول نگهداری
۴بررسی عملکرد محصول گندم در شرایط واقعی و سناریوهای شوری با استفاده از نرم افزار Aquacrop مطالعه موردی دشت میاندوآب
۵ارزیابی هیبریدهای منوژرم مقاوم به ریزومانیا و نماتد سیستی چغندرقند در شرایط مزرعه ای
۶بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزه آبخیز توتکابن با استفاده از فن آوریهای GIS و RS
۷تجزیه چندمتغیره صفات کمی و کیفی ارقام امیدبخش پنبه تحت شرایط آب وهوایی سرد
۸سیلاب و نقش آن در تعدیل خشکی از نگاه مدیریت جامع حوزه آبخیز
۹ارزیابی شاخص های جمعیت و نقش آن در مدیریت حوزه های آبخیز مطالعه موردی حوزه آبخیز مهاباد
۱۰برآورد بارش های طراحی کوتاه مدت برای حوزه های آبخیز با استفاده از روش های زمین آماری، مطالعه موردی: ناحیه جنوب آذربایجان غربی
۱۱بررسی روابط درجه حرارت خاک و هوا در شرایط پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
۱۲ارزیابی روش های برآورد فرسایش پذیری خاک در ایستگاه پخش سیلاب برآبخوان پلدشت
۱۳ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز نازلوچای برای کاربری جنگل داری با استفاده از تجزیه و تحلیل سلسله مراتبیAHP
۱۴ارزیابی توان اکولوژیک حوضه آبخیز نازلوچای برای کاربری کشاورزی با استفاده ازتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
۱۵بررسی عملکرد هیبریدهای جدید آفتابگردان
۱۶استانداردهای مورد نیاز تولید گیاهان دارویی
۱۷کشاورزی ارگانیک راهکاری برای نجات محیط زیست
۱۸تاثیر عصاره گیاهان دارویی مرزنجوش و علف چای بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykis)
۱۹اثر مجزا و ترکیبی عصاره های کاسنی و علف چای بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
۲۰شناسایی مناطق مستعد کشت زعفران در آذربایجان غربی بر اساس شاخص های آب و هوایی
۲۱تاثیر دو جدایه از قارچ Metarhizium anisopliae و نانو-قارچ Metarhizium anisopliae@Fe3O4 برای کنترل بید کلم

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.