لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۶ کلا ۱۱ مقاله شامل ۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱ویژگی های کیفیت کیک اسفنجی حاوی سطوح مختلفی از پوره عناب و مخلوط ایزومالت از جایگزین های ساکارز
۲شبیه سازی ذوب برف در حوضه های برفگیر با استفاده از مدل S.R.M (مطالعه موردی حوضه آنیان، زرینه رود)
۳ارزیابی خواص سلامتی بخش پروبیوتیک ها در سیستم های درون زیست و برون زیست
۴تاثیر سطوح مختلف کیتوزان بر عملکرد رویشی گیاه نعناع فلفلی
۵پایش خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه های آبخیز رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود
۶اثر رژیمهای آبیاری بر روی رشد سرشاخه ها و کارآیی مصرف آب درختان جوان گردو درسه روش آبیاری
۷اثر کیتوزان و محلول پاشی عناصر کم مصرف کلاته بر عملکرد فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)
۸بررسی تاثیر سوپرجاذب بر برخی خصصویات زراعی بزرک و عدس در کشت مخلوط تحت شرایط دیم
۹معرفی کتان سفید (L. Album) بعنوان یک گیاه دارویی با صفات زراعی مطلوب و محتوای روغن بالا
۱۰واکنش هیبریدهای چغندرقند در مزارع آلوده به بیماری ریزومانیا
۱۱بررسی تاثیر اتفن و حلقه برداری بر ویژگی های کمی و کیفی میوه انگور رقم ریش بابا قرمز

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.