لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۵

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۵ کلا ۲۴ مقاله شامل ۱۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی خصوصیات زراعی و مقایسه عملکرد لاین های امید بخش نخود متحمل به سرما در شرایط دیم زنجان
۲تاثیر دانه بندی بستر بر مقاومت جریان در رودخانههای شیبدارمطالعه موردی رودخانه شهرچای، آذربایجانغربی
۳اثر کاربرد پوره عناب و قندکم کالری ایزومالت بعنوان جایگزین شکر بر خواص حسی و تصویریکیک اسفنجی
۴تاثیر کپسوله کردن باکتری های پروبیوتیک بر خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ماست
۵بررسی اثرات ضد باکتریائی باکتریهای Lactobacillus casei و Lactobacillus acidophilus روی باکتری Paenibacillus larvae عامل لوک آمریکائی زنبورعسل در شرایط آزمایشگاه
۶بررسی فلور قارچی کلنی های زنبورعسل استان آذربایجان غربی
۷تولید کیک میوه ای پری بیوتیک با استفاده از فیبر سیب و بررسی خصوصیت بافتی و حسی آن
۸بررسی امکان استفاده از فیبر سیب در تولید کیک میوه ای پری بیوتیک و ارزیابی خواص فیزیک و شیمیایی و حسی محصول نهایی
۹مقایسه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی پنیر سفید ایرانی و پنیر فتا
۱۰معرفی رهیافت زیست سازگار برای مدیریت پساب معدن مس سونگون
۱۱شناسایی و اولویت بندی شاخصهای موثر بر تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنایع چوب و کاغذ استان کردستان
۱۲آنالیز برخی پارامتر های اکولوژیکی روی صفات مرفوفیزیولوژیکی چغندرقند
۱۳بررسی تحمل پذیری ارقام داخلی و خارجی نسبت به نماتد مولد سیست چغندرقند
۱۴مقایسه انواع و زمان پیوند سرشاخه کاری درختان گردوی ایرانی در شرایط آب و هوایی آذربایجان غربی
۱۵بررسی وضعیت موجود باغ های سیب و تناسب آن با تولید ارگانیک درشهرستان ارومیه
۱۶تاثیر عصاره آبی چای سفید بر گلوکز و پروفایل های چربی در موش های صحرایی دیابتی
۱۷مروری عوامل موثر بر بازیافت کاغذ و مشکلات آن و روش تفکیک از مبدا کاغذ در ایران
۱۸مروری بر کاربرد فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) با تاکید بر توسعه صنعت بازیافت کاغذ
۱۹اثر تورم و نرخ ارز بر شاخص قیمت سهام در ایران
۲۰بررسی اثر توسعه صادرات غیرنفتی بر نرخ بیکاری در ایران
۲۱اثر خدمات بانکی بر تولید ناخالص داخلی در ایران
۲۲بررسی تاثیر پویایی های ارز شافزوده خدمات بیمه ای بر اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تصحیح خطا
۲۳بررسی نقش صنعت بیمه بر تولید ناخالص داخلی ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی
۲۴تاثیر مقادیر و منابع گوگرد بر رشد و برخی خواص کیفی میوه سیب رقم زرد

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.