لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۹ مقاله شامل ۳۴ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱رهیافت های زیست سازگار نوین برای رفع مشکل پساب معدن مس سونگون
۲بررسی مزیت های فنی و اقتصادی استفاده از پسابهای معدنی در تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: معدن مس سونگون)
۳ارزیابی ارقام وارداتی پنبه (Gossypium hirsutum L.) از طریق آزمون مقدماتی عملکرد و تحلیل همبستگی ساده صفات کمی و کیفی
۴بررسی چندمتغیره خصوصیات کمی و کیفی ارقام وارداتی پنبه ( Gossypium hirsutum L.)
۵تاثیر پیش تیمارهای اسمزی و فراصوت بر برخی خواص کیفی ورقه های سیب زمینی خشک شده به روش هوای داغ
۶خشک کردن آلبالو با استفاده از روش ترکیبی اسمز و فراصوت
۷تاثیر پیش تیمارهای مختلف بر اندیسهای رنگ و قهوه ای شدن آلبالویخشک شده به روش آفتابی
۸مدیریت گلخانه های فاقد سیستم گرمایشی مناطق آذربایجان جهت کشت پائیزه کاهو فری (Lactuca sativa L. var. Crispa) (مطالعه موردی در شهرستان خوی)
۹تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و روشهای کنترل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان در منطقه خوی
۱۰استفاده از آنتی اکسیدان های طبیعی برای مقابله با آثار سمی نانوذرات در آبزیان پرورشی
۱۱ارتقاء سیستم آنتی اکسیدان طبیعی بدن جانوران تا متاتولیت های گیاهی علیه آثار مخرب فعالیتهای انسانی تا تاکید بر آبزیان
۱۲بررسی روابط منبع و مخزن فیزیولوژیک در لاین های امید بخش گندم تحت شرایط تنش کمبود آب
۱۳اثر محلولپاشی برخی از عناصر پرمصرف و ریزمغذی در مراحل مختلف رشدی برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت هیبرید 704
۱۴بررسی خصوصیات رویشی چهار رقم کنجد در تاریخهای مختلف کاشت در منطقه خوی
۱۵گیاه پنجه برگ راست( Potentilla recta )گیاه دارویی کمتر شناخته شده
۱۶بررسی سازگاری و ویژگیهای کمی و کیفی ژنوتیپ های امیدبخش پنبه
۱۷بررسی شدت سیل خیزی زیرحوضه بردوک نازلوچای
۱۸تهیه آلو گلاسه با استفاده از کنسانتره آب انگور و بررسی ویژگی های فزیکوشیمیایی
۱۹تاثیر صمغ زدو بر خواص فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و خواص حسی ماست هم زده
۲۰بررسی تاثیر روش های خاک ورزی بر جمعیت علف های هرز و عملکرد در تناوب گندم،کلزا و ذرت
۲۱ارزیابی کاربرد کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد آفتابگردان روغنی Helianthus annuus
۲۲فاکتورهای رشد و شاخص های خونی در ماهیان قزل آلای رنگین کمان در معرض نانوذره نیکل و سیلیمارین تغییر نمی کند
۲۳همبستگی بین صفات و تجزیه علیت عملکرد در گوجه فرنگی
۲۴تاثیر خوراکی نانو ذره نیکل و سیلیمارین بر فعالیت آنزیم آلکالین پروتئاز درماهی قزل آلای رنگین کمان)Oncorhynchus mykiss(
۲۵مطالعه تغییرات ویژگیهای شیمیایی پنیر سفید ایرانی تولید شده از شیر بز در طول دوره رسیدن
۲۶ارزیابی تجارت خارجی بخش کشاوزی ایران با کشورهای عضو اکو از طریق شاخص برابری تجارت
۲۷بررسی اثر سیاست هدفمندسازی یارانه ها بر عرضه وتقاضای برنج در ایران
۲۸تاثیر کپسوله کردن لاکتوباسیلوس کازئی بر خواص کیفی آب پرتقال
۲۹بررسی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی آزاد و کپسوله شده وتاثیر آن بر خواص شیمیایی و حسی در آب هلو
۳۰تأثیر دگرگرده افشانی بر درصد تشکیل، خواص کمی و کیفی میوه انگور رقم قزل اوزوم
۳۱تاثیر اسیدی کردن مستقیم شیر روی ویژگی های پنیر سفید ایرانی پروبیوتیک
۳۲تاثیر پرتو گاما پیش از جوانه زنی و سطوح مختلف نیتروژن بر رشد و عملکرد بابونه آلمانی
۳۳بررسی اقتصاد محصول سورگوم با استفاده از ماتریس تحلیل سیاستی در شهرستان میانه
۳۴بررسی ضرایب و نرخ های حمایتی تولید محصول سورگوم در شهرستان میانه
۳۵برسی شاخص های توان رقابت هزینه ای در تولید محصول سورگوم در شهرستان میانه
۳۶بررسی مزیت نسبی تولید محصول سورگوم در شهرستان میانه با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی
۳۷واکنش درخت های مسن انگور به تغییر روش آبیاری سطحی به قطره ای یا بابلر
۳۸بررسی عامل بیماری بلایت سرشاخه درختان میوه هسته دار در استان آذربایجان غربی
۳۹ارزیابی عدم قطعیت مربوط به تخمین مرز تغییرات شوری خاک در دشت ارومیه با روش انتروپی حداکثر اریب

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.