لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۶ کلا ۲۹ مقاله شامل ۲۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی مصرف نهاده ها و تولید مزارع نخود دیم در سیستم های کشت نیمه مکانیزه و سنتی در ارومیه و تأثیر آن بر محیط زیست
۲بررسی آبشوئی نیترات از منابع کودهای اوره و اوره با پوشش گوگردی (scu) در زراعت گندم با استفاده از لایسیمتر
۳بررسی مقادیر مختلف پتاسیم و آبیاری تکمیلی در افزایش جذب پتاسیم و بهبود کمیت و کیفیت انگور کشمشی بیدانه در تاکستانهای دیم
۴تاثیر مصرف گوگرد، روی وبور در عملکرد کمی و کیفی و جذب عناصر غذایی در آفتابگردان
۵بررسی کارایی کود های ازته در محصول گندم در استان آذربایجان غربی
۶تغییرات زمانی غلظت عناصر غذایی درمراحل رشد گیاه گندم ( تعیین الگوی جذب )
۷تاثیر مصرف روی (Zn) بر غلظت و جذب ازت، فسفر و پتاسیم در گندم
۸تأثیر گوگرد و تلقیح با باکتری تیوباسیلوس بر عملکرد و جذب برخی از عناصر غذایی در سیر
۹تأثیر مقادیر مختلف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد سیر
۱۰بررسی اثرات فشردگی خاک و کاربرد زیرشکن در تولید محصول گندم در اراضی شیبدار
۱۱بررسی اثر عملیات خاک ورزی و مالچ خاکی در عملکرد گندم دیم
۱۲تجارب بدست آمده در به حداقل رسانیدن مشکلات طراحی، اجرا و بهر هبرداری از شبکه های توزیع آبیاری تحت فشار
۱۳کنترل فرمونی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در استان آذربایجان غربی
۱۴بررسی میزان انگلی کردن نماتدهایHeterorhabditis bacteriophora پرورش یافته روی‌ محیط های ‌غذایی مصنوعی
۱۵معرفی کلنهای مقاوم صنوبر به آفت مینوزLithocolletis pupulifoliella Tr. و بررسی تراکم جمعیتی مینوز در آذربایجان غربی
۱۶استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای
۱۷تاثیر خاکپوش پلی اتیلن بر روی شاخص های مصرف آب در زراعت گوجه فرنگی
۱۸تاثیر تنش رطوبتی بر تابع تولید ذرت در مراحل مختلف رشد
۱۹ارزیابی اثر کم آبیاری بر روی مراحل مختلف رشد ذرت دانه ای در منطقه میاندوآب
۲۰بررسی کارایی مصرف آب ابیاری سیستم های نشتی و تیپ ذرت دانه ای در منطقه میاندوآب
۲۱تعیین مناسب ترین زمان قطع آبیاری قبل از برداشت چغندرقند و تاثیر آن بر کارای مصرف آب در منطقه میاندوآب
۲۲بهینه سازی سیستم صفحات مستغرق جهت کنترل رسوب در دهانه های ابگیر
۲۳ارزیابی تاثیر فعالیتهای آبخیزداری بر مقدار فرسایش و تولید رسوب، مطالعه موردی آبخیز امام کندی اذربایجان غربی
۲۴مقایسه کارایی برخی روش های زمین اماری برای پیش بینی پراکنش مکانی شوری خاک سطحی، مطالعه موردی دشت ارومیه
۲۵بهینه کردن بهره وری مصرف آب در کشت یونجه با استفاده از طشتک تبخیر در استان آذربایجان غربی
۲۶آمایش سرزمین استراتژی راهبردی برای توسعه پایدار منابع طبیعی
۲۷پهنه بندی خطرات سیل در مناطق شهری با استفاده از نرم افزار WMS و مدل هیدرولیکی HEC-RAS مطالعه موردی شهر اشنویه
۲۸کاربرد ارزیابی قابلیت اراضی در مدیریت یکپارچه حوزه های آبخیز
۲۹تاثیر کم آبیاری بر کمیت و کیفیت چغندرقند در منطقه میاندوآب

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.