لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۸ کلا ۳۴ مقاله شامل ۲۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱سنجش میزان رضایت مندی بازدیدکنندگان از تالاب بین المللی گندمان
۲بررسی عوامل موثر در تعیین ظرفیت چرای مراتع(مطالعه موردی: مراتع ندوشن یزد)
۳بررسی اثر چرا بر تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از روش رسته بندی (مطالعه موردی: مراتع توران پشت یزد)
۴برآورد تولید دراز مدت مرتع با استفاده از عوامل اقلیمی ( مطالعه موردی: مرتع استپی توران پشت یزد)
۵اثر پرایمینگ بذر گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) با سالیسیلات در شرایط آلودگی کروم و سرب
۶ارزیابی تناسب روش تجربی آنبالاگان در پهنه بندی خطرزمین لغزش در زاگرس مرکزی (استان چهارمحال و بختیاری)
۷تاثیر متغیرهای فیزیکی و شیمیایی خاک در زمینه سازی وقوع زمین لغزش
۸تاثیر سطوح مختلف پودر ضایعات گوجه فرنگی بر عملکرد رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان و سود اقتصادی حاصل از به کارگیری آن در جیره
۹بررسی تغییرات اراضی حوزه آبخیز کشکان پلدختر قبل و بعد از سیلاب با استفاده از داده های سنجش از دور
۱۰بررسی نقش پرستاری گونه Astragalus adscendens بر غنا، تنوع و گروه های گیاهی بانک بذر خاک تحت چرای دام
۱۱بررسی ارزش حفاظتی و گروه های عملکردی گیاهان دارویی مراتع کرسنک استان چهارمحال و بختیاری
۱۲ارزیابی شاخص تنش آبی گیاه برای سیب زمینی تحت رژیم های متفاوت آبیاری در سامانه آبیاری قطره ای زیر سطحی
۱۳ذخایز ژنتیکی گونه های مهم مرتعی در استان چهارمحال و بختیاری
۱۴ارزیابی کارآیی مدل های بارش- رواناب SimHyd و AWBM ،TANK در شبیه سازی جریان رودخانه جونقان
۱۵معرفی گونه Camphorosma monspeliaca در فضای سبز شهری شهرکرد (استان چهار محال و بختیاری)
۱۶بررسی مقدماتی فون حشرات تالاب گندمان
۱۷بررسی میزان آلودگی پروانه Eucnaemidophorus rhododaetylus Den (Lepidoptera:Pterophoridae) روی ژنوتیپ های مختلف گل محمدی به در استان چهارمحال و بختیاری
۱۸بررسی میزان تخمریزی سوسک چوبخوارگلسرخیان (Ospheranteria coerulescens Red) روی ژنوتیپ های مختلف گل محمدی در استان چهارمحال و بختیاری
۱۹مطالعه فلورستیک، تعیین اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان حوزه دهشیر در استان یزد
۲۰مقایسه میزان خسارت شته مومی کلم Brevicorynebrassicae روی چند رقم کلزا در شرایط آلودگی مزرعه ای در شهرکرد
۲۱انتخاب مناسب ترین مکان برای احداث بندهای زیرزمینی با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: حوزه آبخیز مرغملک - شهرکرد)
۲۲ارزیابی برخی از پاسخ های فیزیولوژیکی پایه های پیوندشده و غیر پیوندی بادام به تنش خشکی
۲۳اثر پرایمینگ با سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و میزان فعالیت آنزیم کاتالاز در کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L.) تحت پیری تسریع شده
۲۴مقایسه صفات رشد و لاشه بره های لری بختیاری و آمیخته های رومانف و پاکستانی با لری بختیاری
۲۵اثر تزریق محلول ویتامین E و سلنیوم و محلول ویتامین B12‎ و آهن در گاوهای شیری دوره انتقال بر کیفیت آغوز و ظرفیت آنتی اکسیدانی‎ ‎و فراسنجه های سرم گوساله ها
۲۶اثر گروه بندی تغذیه ای بر عملکرد تولیدی و درصد حذف و علل آن در گله گاوهای شیری هلشتاین
۲۷محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- بررسی تغییرات شوری و سدیمی خاک در پایگاه های مطالعاتی پایش کیفیت خاک استان چهارمحال و بختیاری
۲۸محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- مطالعه شکل های مختلف پتاسیم در راسته های غالب خاک استان چهارمحال و بختیاری
۲۹محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- سینتیک آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی در ارتباط با تکامل خاک وکانی شناسی رس در راسته های غالب خاکاستان چهارمحال و بختیاری
۳۰محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی در افزایش کیفیت دو رقم لوبیا (.Phaseolus vulgaris L)
۳۱محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- بررسی ارتباط بین کربن آلی و فراهمی عناصر غذایی در باغ های هلوی استان چهار محال و بختیاری
۳۲محور مقاله:حاصلخیزی خاک تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- تعیین ناهنجاری های تغذیه ای بادام با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در منطقه سامان استان چهارمحال و بختیاری
۳۳محور مقاله: پیدایش و رده بندی خاک- تغییر پذیری برخی خصوصیات میکرومورفولوژی خاک در مقیاس زمین نما (مطالعه موردی: شهرستان لردگان در استان چهارمحال و بختیاری)
۳۴ارزیابی تعادل تغذیه ای درختان بادام (رقم مامایی) به روش دریس در استان چهارمحال و بختیاری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.