لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۳ مقاله شامل ۳۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱استفاده از الگوی بارش در تخمین تولید مراتع ( مطالعه موردی: اراضی شور مرتاضیه )
۲اثر برخی از خصوصیات توپوگرافی بر شاخص های تنوع و غنای گیاهی گونه ای در مراتع خشک یزد
۳بررسی اثر چرا بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک مراتع استپی ندوشن یزد
۴برآورد وراثت پذیری صفات رشد گوسفند شال با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی
۵تنش خشکی و بیو مکانیسم های تدافعی گیاهان، راهکارهای مدیریت و حفاظت باغات در مقابل خشکسالی
۶ورود مواد زاید جامد شهری به محیط زیست(اراضی کشاورزی) و پیامدهای آن
۷شناسایی و تعیین مارکرهای DNA فنوتیپ مقاومت به تنش خشکی در جنس توت فرنگی× sp. × Fragaria (مارکرهای غیر عملکردی AFLP و عملکردی EST)
۸بررسی حساسیت و روند تغییرات آنزیم پلی فنل اکسیداز در ارقام مختلف هلو نسبت به شانکر باکتریایی هسته داران در شرایط آزمایشگاهی
۹ارزیابی مقاومت ارقام هلو نسبت به باکتریPseudomonas syringae pv.syringae عامل بیماری شانکر باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان چهارمحال و بختیاری
۱۰معرفی اندیس های سرب و روی در محدوده سنگ های آذرین و دگرگونی شمال شهرکرد
۱۱تعیین محدوده های امید بخش معدنی (اندیس های فلزی) در شمال استان چهارمحال و بختیاری
۱۲اثر پرایمینگ بر گیاه پالایی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) در شرایط آلودگی کروم و نیکل
۱۳بررسی میزان تجمع کروم و نیکل و همبستگی صفات درگیاه همیشه بهار (.Calendula officinalis L.) .
۱۴شبیه سازی سیلاب در حوضه های آبخیز کوهستانی با استفاده از روش های آب نمود واحد مصنوعی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جونقان)
۱۵ارزیابی و بررسی آب مجازی در بخش کشاورزی
۱۶بررسی شاخص های خودکفایی آب، وابستگی به آب و شاخص شدت مصرف آب ناشی از کشت محصولات زراعی عمده استان چهارمحال و بختیاری طی سال های 1395-1390
۱۷ارزیابی بهره وری مصرف آب و عملکرد ذرت علوفه ای در کشت های بذری و نشایی تحت سامانه آبیاری نواری
۱۸اثر پرایمینگ بر گیاه پالایی خرفه Portulaca oleracea L در شرایط آلودگی خاک با کروم و سرب
۱۹بررسی شاخص های فیزیولوژیکی رشد و همبستگی صفات در گیاه دارویی خرفه پرایم Portulaca oleracea L تحت تیمارهای کروم و سرب
۲۰خوشه بندی پارامترهای فیزیکی حوزه های آبخیز به منظور شناخت بهتر عوامل موثر بر پاسخ هیدرولوژیکی (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)
۲۱ارزیابی کارآیی مصرف آب در کشت های بذری و نشایی ذرت علوفه ای تحت سامانه آبیاری بارانی
۲۲تاثیر سیستم های خاک ورزی و بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و لوبیا
۲۳بررسی میزان آلودگی سنک بید و صنوبر Monosteira unicostata Muls. & Rey. (Hom.:Tingitidae) روی ارقام مختلف بید در استان چهارمحال و بختیاری
۲۴بررسی غنا و ساختار پوشش گیا هان دارویی مراتع جنوب شرق ابرکوه
۲۵نقش بیمه مراتع در اقتصاد مقاومتی
۲۶بررسی میزان آلودگی شته گل سرخ L. rosae Macrosiphum و فعالیت دشمنان آن روی ژنوتیپ های مختلف گل محمدی در شرائط دیم در استان چهارمحال و بختیاری
۲۷بررسی برخی خصوصیات زیستی لیسه بید (Hypnomeuta rorellus Huebner (Lep.: Hypnomeutidae در استان چهارمحال و بختیاری
۲۸سنجش میزان رضایت مندی بازدیدکنندگان از تالاب بین المللی گندمان
۲۹پهنه بندی و معرفی گونه های هالوفیت امیدبخش جهت استفاده در سامانه های شورورزی (مطالعه موردی: سواحل استان بوشهر)
۳۰استفاده از تکنیک رج بندی به منظور پاسخ گونه های گیاهی تحت عملیات کپه کاری با گونه آنغوزه (Ferula assa-foetida) در مراتع تنگ سرخ، استان کهگیلویه و بویراحمد
۳۱پسماند و انرژی الکتریکی در شهر باباحیدر (استان چهار محال و بختیاری)
۳۲تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفاته و روی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی در دو رقم لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.