لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۶ کلا ۳۱ مقاله شامل ۲۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۶ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱مقایسه کارآیی و بهره وری مصرف انرژی در سامانههای آبیاری سطحی، بارانی و نواری جهت تولید سیب زمینی
۲جمع آوری آب باران راهکاری برای رفع موانع فنی و حقوقی افزایش بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی
۳تجزیه و تحلیل روند بارش سالیانه و تغییرات سطح آب آبخوان شهرکرد
۴پیش بینی و ارزیابی عملکرد سد خاکی چغاخور در برابر میزان نشت با استفاده از نرم افزارSeep - w
۵پیش بینی و ارزیابی عملکرد سد خاکی چغاخور در برابر میزان نشت با استفاده از نرم افزار plaxis
۶ارزیابی کارآیی دو قارچ کش در کنترل بیماری لکه آجری روی دو رقم بادام در حاشیه زاینده رود
۷بررسی مزیت نسبی تولیدبادام دراستان چهارمحال و بختیاری بااستفاده ازشاخص هزینه منابع داخلی DRC
۸تاثیر سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم سویا Glycine max L. در شرایط تنش کمبود آب
۹سامانه های جمع آوری آب باران، افقی نوین در توسعه پایدار کشاورزی در اراضی شیبدار
۱۰ارزیابی فرسایش آبکندی از لحاظ خصوصیات ریخت شناسی حوزه آبخیز بازفت- استان چهارمحال و بختیاری
۱۱تعیین عوامل موثر در تولید گندم دیم به کمک آنالیز حساسیت در زاگرس مرکزی
۱۲بررسی وضعیت تغذیه درختان بادام در باغات استان چهارمحال و بختیاری به روش انحراف از درصد بهینه (DOP)
۱۳تاثیر مدیریت بقایای گیاهی کلزا و نیتروژن بر عملکرد گندم و برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
۱۴تاثیر تیمارهای زیستی بر خصوصیات ظاهری رشد و گره زایی در دو رقم لوبیا
۱۵مقایسه جفتی غلظت عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در درختان سالم و دارای علایم کمبود ظاهری در باغات هلوی استان چهارمحال و بختیاری
۱۶تاثیر استفاده از مولیبدن بر شاخص های عملکردی و درصد پروتیین برگ در گیاه یونجه در استان چهارمحال و بختیاری
۱۷اثر تغییر اقلیم بر برخی شاخص های موثر در رشد گندم دیم (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری)
۱۸تاثیر پرایمینگ بذر بر ظهور گیاهچه اسپرس در مزرعه
۱۹بهبود ماده آلی خاکدر شرایط کشت بدون خاک ورزی شبدر ایرانی
۲۰مقایسه عملکرد علوفه ارقام دیررس و زودرس ذرت در کشت بهاره و تابستانه
۲۱بررسی امکان کاشت برنج درمناطق نیمه سرد استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از لاین های متحمل به سرما
۲۲بررسی امکان کاشت زودهنگام ارقام دیررس برنج در لردگان ازطریق خزانه زیرپلاستیک
۲۳نقش گیاه سالیکورنیا در توسعه پایدار از طریق شورورزی
۲۴ارزیابی نشست در سد خاکی چغاخور با استفاده از نرم افزار Plaxis و Sigma/w
۲۵ارزیابی نشست در سد خاکی چغاخور با استفاده از نرم افزار Sigma/w
۲۶ارزیابی نشست در سد خاکی چغاخور با استفاده از نرم افزار Plaxis
۲۷هدر رفت انرژی و منابع تجدیدپذیر در پسماند های شهرباباحیدر استان چهار محال و بختیاری
۲۸بررسی میزان تجمع کادمیوم و سرب درگیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officin alis)
۲۹اثربخشی استفاده از روش های استحصال آب باران در بهبود شاخص های گیاهی در شرایط کشت دیم
۳۰مقایسه ی نگرش روش های نقشه برداری سنتی و رقومی خاک با استفاده از رویکرد تفرق کارکردی (مطالعه ی موردی: دشت شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری)
۳۱بهبود خصوصیات کیفی دو رقم لوبیا با مصرف تلفیقی کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.