لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۳

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۳ کلا ۵۲ مقاله شامل ۴۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱اثر تنش خشکی بر رویش و جذب عناصر پر مصرف در گونه های بادام وحشی
۲بررسی میزان تولید روغن در کلاسه های قطری مختلف پسته وحشی در جنگل های استان چهارمحال و بختیاری
۳بررسی نقش جوامع محلی در مدیریت عرصه های جنگلی (مطالعه موردی: منطقه جنگلی دوپلان استان چهارمحال و بختیاری)
۴بررسی اثر شرایط فیزیوگرافی محیطی بر ساختار جوامع اکولوژیک گیاهی در جنگل های طبیعی
۵نقش سرما در زراعت چوب کلن های Populus nigra غیربومی در استان چهارمحال و بختیاری
۶بررسی مورفولوژیک- فیزیولوژیک بادام و امچک (Amygdalus arabica) در جنگلهای زاگرس (مطالعه موردی: رویشگاه کره بس، استان چهارمحال و بختیاری)
۷بررسی تغذیه ای خاکهای بادام سامان و مسایل سیست محیطی کودهای مصرفی
۸مقایسه کارآیی مصرف آب در گیاه یونجه با استفاده از آب و پساب
۹بررسی پیامدهای اقتصادی – اجتماعی خشکسالی در کشور
۱۰میزان برداشت آب از رودخانه زاینده رود در استان چهارمحال و بختیاری
۱۱بررسی میزان آب قابل استحصال از سامانه های سطوح آبگیر باران جهت کشت درختان مثمر در اراضی شیبدار در شرایط بحران آب
۱۲تعیین و مقایسه ارزش تغذیه ای دو گونه کنجاله پسته وحشی برای تغذیه گوسفند
۱۳تعیین و مقایسه قابلیت هضم دو گونه کنجاله پسته وحشی روی دام زنده برای تغذیه گوسفند
۱۴ارزیابی میزان اسانس گونه های Salvia hydrangea و S. Multicaulis در استان چهار محال و بختیاری
۱۵بررسی بازده اسانس گونه های Salvia Reutarana و S. Syriaca در رویشگاه های مختلف
۱۶بررسی خصوصیات بیوشیمیایی مغز در برخی ارقام و ژنوتیپ های امیدبخش بادام
۱۷بررسی تنوه مورفولوژیکی برخی ازقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از روش های آماری چند متغیره
۱۸بررسی اثر هورمون های IBA و NAA بر ریشه زایی قلمه های چوب سخت بادام GN
۱۹تعیین روش مناسب ضد عفونی ریزنمونه قطعات گره دار بادام GN
۲۰بررسی نقش خاک در ترسیب کربن اتمسفری و عوامل مؤثر بر آن
۲۱اثر خزانه گیری زیرپلاستیک و کشت زودهنگام بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام دیررس برنج در منطقه لردگان
۲۲ارزیابی ارقام و لاین های منتخب از توده های بومی برنج استان اصفهان
۲۳اثر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز در شهرکرد
۲۴تاثیر پرایمینگ بذر بر شاخص های جوانه زنی ارقام گندم در شرایط تنش سرما
۲۵تاثیر هیدروپرایمینگ بذر بر ویژگی های جوانه زنی ارقام گندم آبی و دیم
۲۶اثر تاریخ کاشت و زمان برداشت بر جوانه زنی و بنیه بذر دو رقم لوبیا قرمز
۲۷تعیین منشاء سیالات گرمابی همراه با ولکانیسم ژوراسیک شمال شهرکردبه روش ایزوتوپ پایدار
۲۸شناسایی پهنه های دگرسانی با استفاده ازتغییرات عناصرنادر و نادر خاکی
۲۹تجزیه و تحلیل اقتصادی پرورش میش در عشایر استان چهارمحال و بختیاری
۳۰ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر وقوع خشکسالی آتی در شهرکرد
۳۱تعیین و مقایسه قابلیت هضم دورقم کنجاله پسته وحشی درآزمایشگاه به روش تیلی وتری برای تغذیه گوسفند
۳۲تعیین و مقایسه میزان تجزیه پذیری ماده خشک وپروتئین خام دورقم کنجاله پسته وحشی درشکمبه به وسیله کیسه های نایلونی
۳۳برآورد اهداف اصلاحی گوسفندان زل در سیستم پرورش غیر متمرکز
۳۴تاثیراسپری برگی نانوکودکلاته آهن و eddha برروی عملکرد بیوماس و شاخص برداشت لوبیای سفید
۳۵اثرEDDHA و نانوکود کلاته آهن روی کیفیت و کمیت محصول لوبیای قرمز درخاک قلیایی
۳۶ارزیابی تغییرات بارش مؤثر ناشی از تغییر اقلیم و اثرات آن در زراعت گندم دیم در زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: دشت های لردگان و بروجن)
۳۷منشاء یابی رسوبات با استفاده از رفتارژئوشیمیایی عناصر فلزی
۳۸معیارهای مکان یابی سدهای زیر زمینی در مناطق خشک و نیمه خشک
۳۹اثر محلول پاشی عناصر کم مصرف بور و آهن بر کمیت و کیفیت چغندرقند
۴۰بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری بر روند تجمع ماده خشک و عملکرد ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان
۴۱تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ژنوتیپهای مختلف آفتابگردان
۴۲بررسی امکان کاهش طول دوره خشکی در گاوها
۴۳ارزیابی رفتار جنسی قوچ های لری بختیاری با اندازه دنبه متفاوت
۴۴بررسی تاثیر ارتفاع و شیب بر تنوع ژنتیکی بادام وحشی گونه Prunus arabica با استفاده از نشانگر R Aseq-SSR
۴۵بررسی تنوع ژنتیکی ارقام بادام با استفاده از نشانگر R A-seq SSR
۴۶برآورد روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی طول عمر اقتصادی در میش های لری بختیاری
۴۷اثر زمان مصرف کود شیمیایی در تلفیق با کود گاوی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.)
۴۸مقایسه تاثیر چند سم کنه کش در کنترل کنه تارتن بادام، Schizotetranychus smirnovi Wainst
۴۹بررسی رابطه بین نرخ رشد و نمو کنه تارتن ترکستانی (Acari : Tetranychidae) Tetranychus turkestani و دما با استفاده از مدل های دمایی
۵۰تعریف و پهنه بندی یک شاخص تلفیقی در محیط ساج بر اساس غلظت قابل جذب عناصرکم مصرف مس، روی، منگنز و آهن در خاک دشت بروجن-فرادنبه
۵۱بررسی تغییرات زمانی سطح پوشش برفی نواحی مرتفع حوزه کارون شمالی بااستفاده از تصاویر سنجنده مودیس
۵۲اثر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات کانی شناسی بخش رس خاک و خصوصیات میکرومورفولوژی خاک در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۵۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.