لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۲

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۲ کلا ۴۴ مقاله شامل ۳۹ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی اثر موقعیت زمین نما و کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیک و شیمیایی و نفوذ آب در خاک در منطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری
۲بررسی فاکتور اصلی زمین شناسی در تعیین مناطق مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختیاری
۳تعیین مناطق مناسبجهتاحداث سد زیرزمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، مطالعه موردی: دشت بروجن در استان چهارمحال وبختیاری
۴هدرروی نیتروژن خاک درموقعیت های مختلف شیب درمزارع گندم دیم زاگرس مرکزی
۵اثر سرمای انتهای دوره بر عملکرد و میزان غلظت کلروفیل b,a در هیبریدهای آفتابگردان در شهرستان اردل
۶بررسی پراکنش جغرافیایی و میزبان های گیاه دارواش در منطقه چهارمحال و بختیاری ومروری بر خواص دارویی آن
۷مزایا و کارکردهای زیستمحیطی جنگلداری شهری در راستای کاهش تغییرات اقلیمی
۸نقش انسان در ایجاد تغییرات اقلیمی
۹جمع آوری، شناسایی، ارزیابی، احیا و نگهداری درون شیشه ایسبزیجاتی که به صورت غیر جنسی تکثیرمی شوند(سیب زمینی، سیر، نعنا و ترخون)
۱۰حفاظت و ارزیابی ذخایر توارثی گیاهان سبزی و صیفی و خویشاوندان وحشی آنها درایران
۱۱جمع آوری، احیاء و ارزیابی گونه های زراعی خانواده پیازیان
۱۲پیامدهای تغییر اقلیم بر عملکرد محصول گندم
۱۳کنترل کیفی مواد مغذی و میزان ازت آزاد خوراک ماهی قزل‌‌آلا در استان چهارمحال و بختیاری
۱۴بررسی اثرات بهره برداری های بی رویه از شن و ماسه بستر رودخانه ها در تخریب محیط زیست
۱۵استحصال آب با استفاده از سطوح عایق در شرایط بحران آب در منطقه زاگرس
۱۶بررسی ترکیب خوراک های جمع آوری شده از گاوداری های روستایی استان چهارمحال و بختیاری
۱۷بررسی وضعیت گله و میانگین شیری تولیدی در دامداری های روستایی استان چهارمحال و بختیاری
۱۸اثر اکسید منیزیم و بی کربنات سدیم بر فراسنجه های تخمیر و میانگین وزن قطعات نیم لاشه راست بره های پرواری لری بختیاری
۱۹اثر گیاه میزبان بر زیست‌شناسی و پارامترهای جدول زندگی شته rhopalosiphum padi (l)
۲۰استفاده از شبدر برسیم در کشت دوم راهکاری جهت افزایش تولید و در قالب کشاورزی ارگانیک
۲۱مدیریت زمان کاشت، راهکاری در جهت کاهش اثر تنش یخبندان در تولید علوفه شبدر قرمز
۲۲عملکرد بره های پرواری با مصرف سطوح متفاوت سیب زمینی ضایعاتی
۲۳بررسی برهمکنش باریک برگ کش ها و کودهای ریزمغذی در کنترل علف های هرز مزارع گندم استان چهار محال و بختیاری
۲۴بوم شناسی درختچه مورد Mytrus communis L در مناطق جنگلی استان چهارمحال و بختیاری
۲۵خواص تغذیه ای و دارویی میوه بلوط ایرانی در جنگل های غرب کشور
۲۶توسعه پایدار مراتع استان چهارمحال و بختیاری با کشت دیم گل محمدی در اراضی مرتعی کم بازده
۲۷ضرورت اولویت دادن حفاظت از منابع آب و حوزه های آبخیز استان چهار محال و بختیاری در برنامه های پدافند غیرعامل کشور
۲۸بررسی اثر چند نوع پرایمینگ بر ویژگی های جوانه زنی دو رقم گندم
۲۹نقش درختان سریع الرشد در کاهش چالش های اقلیمی (مطالعه موردی: 2 گونه Populus alba و Populus nigra در استان چهارمحال و بختیاری)
۳۰نقش شناسائی و بررسی پراکنش آفات و بیماری ها بر مدیریت پایدار جنگل های غرب ایران (مطالعه موردی بخشی از جنگل های استان چهارمحال و بختیاری)
۳۱نقش جنگل های غرب کشور در مواجهه با چالش های اقلیمی
۳۲نقش عوامل انسانی در تخریب جنگل های غرب کشور
۳۳بررسی خشکیدگی گونه های جنگلی در بخشی از جنگلهای زاگرس و نقش این پدیده در به مخاطره انداختن محیط زیست
۳۴اثر تخریب جنگل ها بر تغییر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطق رویشی زاگرس (مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری)
۳۵تعیین قابلیت هضم غلاف خارجی بادام به منظور استفاده از آن در تغذیه گوسفند
۳۶نقش درختان صنوبر بومی نخبه به عنوان پدافند غیرعامل در توسعه زراعت چوب
۳۷آنالیز فنوتیپی وژنتیکی وزن پشم گوسفند لری بختیاری با استفاده از روش اماری بیزی
۳۸اثرروش و مدت پروار بررشدوترکیب لاشه بره های نرلری بختیاری
۳۹بهینه سازی کشت درون شیشه ای پایه های رویشی تترا، نماگارد و GF677
۴۰بررسی الگوی مصرف ماهی در خانوارهای شهر فارسان
۴۱تخمین تابع تولید در مزارع پرورش ماهیان سردآبی استان چهارمحال و بختیاری
۴۲بررسی اقتصادی پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در قفس (مطالعه موردی سد بیدکان)
۴۳بررسی روند همخونی و اثر آن بر عملکرد صفات رشد در گوسفند نژاد لری بختیاری
۴۴برآورد اجزاء (کو)واریانس و فراسنجه های ژنتیکی صفات رشد در بره های لری بختیاری با استفاده از روش نمونه گیری گیبس

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.