لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۱

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۹۱ کلا ۴۱ مقاله شامل ۳۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱چالش های زمین شناختی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای(مطالعه موردی: طرح انتقال آب بهشت آباد به فلات مرکزی)
۲بررسی آثار اقتصادی و اجتماعی انتقال بین حوضه ای آب
۳ملاحظاتی بر طرح انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد
۴انتقال آب بین حوضه ای و ارائه راهکارها
۵ظرفیت و مزیت ایجاد نیروگاه تلمبه ای-ذخیره ای در طرح جایگزین تونل انتقال آب بهشت آباد
۶بررسی فنی و اقتصادی اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی رقم الوند در شهرستان لردگان ( منطقه خانمیرزا)
۷اثر موقعیت زمین نما و کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک درمنطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری
۸اثر موقعیت زمین نما و تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ومینرالوژیکی خاک در بخش زاگرس مرکزی
۹بررسی تأثیر مصرف هیدروژل و سولفاتهای آهن وروی برغلظت فسفر در ذرت علوفه ای
۱۰بررسی مصرف همزمان هیدروژل و سولفاتهای آهن وروی برغلظت روی در ذرت علوفه ای
۱۱کنترل و گواهی بذر غلات
۱۲پدافند غیرعامل و بیوتروریسم در کشاورزی
۱۳جمع آوری، احیاء و ارزیابی گونه های زراعی خانواده کلم ها
۱۴جمع آوری، احیاء و ارزیابی گونه های زراعی خانواده کدوئیان کدو، هندوانه، خربزه، خیار
۱۵بررسی فنی و اقتصادی اثر تراکم بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آبی رقم الوند در شهرستان لردگان منطقه خانمیرزا
۱۶گلایسین بتائین و اثرات آن در مقاومت گیاهان به تنشهای محیطی
۱۷خصوصیات پایه های بادام وتاثیرات آنها بر روی جذب آب و عناصر غذایی ،رشد ،باردهی، عملکرد و کیفیت محصول
۱۸ارزیابی برنامهریزیهای استراتژیک کشاورزی و منابع طبیعی در راستای توسعه پایدار
۱۹تشکیل شرکتهای خصوصی در بخش منابع طبیعی و ایجاد توسعه پایدار
۲۰اثرشیب و تغییر کاربری اراضی برشاخص تنفسی میکروبی خاک درمنطقه لردگان استان چهارمحال و بختیاری
۲۱تاثیر نیتروژن و بقایای گیاهی بر تغییرات بانک بذر علف های هرز در کشت سیب زمینی
۲۲اثرمحلول پاشی روی ومنگنز برجوانه زنی و رشداولیه گیاهچه لوبیا قرمز درشرایط تنش خشکی
۲۳تغییرات فرم رویشی و کلاس خوشخوراکی گیاهان در شدت های مختلف چرایی دام (مطالعه موردی: مراتع بارده و کرسنک، استان چهارمحال و بختیاری)
۲۴تأثیر تاریخ کاشت بر میزان پروتئین دانه و اجزای عملکرد چهار ژنوتیپ بهاره گلرنگ
۲۵بررسی همبستگی بین میزان پروتئین دانه و اجزای عملکرد در تاریخ های مختلف کاشت چهار ژنوتیپ بهاره گلرنگ
۲۶برآورد پارامترها روند ژنتیکی و فنوتیپی وزن پشم در اولین پشم چینی گوسفندان لری بختیاری
۲۷اثر تغییر کاربری اراضی بر برخی خصوصیات شیمیایی و تنفس میکروبی خاک در بخش زاگرس مرکزی
۲۸اثر موقعیت شیب و تغییر کاربری اراضی بر خصوصیات کانی شناسی بخش رس خاک
۲۹تعیین رقم مقاوم لوبیا دربرابر پوره زایی شته سیاه باقلا Aphis fabae Scop. (Hom.: Aphididae درمرحله گلدهی
۳۰غربالگری ارقام مختلف لوبیا دربرابر خسارت حشره کامل شته سیاه باقلا Aphis fabae Scop (Hom.:Aphididae) درمرحله دوبرگی
۳۱جمع آوری و شناسائی تاکسونومیکی گونه های سه جنس آژیلوپس، الیموس و آگروپایرون جهت حفاظت از تنوع زیستی در استان چهارمحال و بختیاری
۳۲ارزیابی ذخایر ژنتیکی جدید شبدر به منظور معرفی منابع ژرم پلاسم برتر جهت حفاظت و استفاده در کشاورزی
۳۳جمع آوری و شناسائی تاکسونومیکی ژرم پلاسم جوهای وحشی جهت حفاظت از تنوع زیستی در استان چهارمحال و بختیاری
۳۴جمع آوری، احیاء و ارزیابی گونه های زراعی خانواده چتریان و بقولات (هویج، کرفس، جعفری، شوید، گشنیز، نخود فرنگی، لوبیا سبز و شنبلیله) جهت حفاظت از تنوع زیستی و استفاده در کشاورزی
۳۵جمع آوری، احیاء و ارزیابی گونه های زراعی بامیه، ذرت شیرین، ریحان و مرزه جهت حفاظت از تنوع زیستی و استفاده در کشاورزی
۳۶مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای جدید لوبیا چیتی در استان چهارمحال و بختیاری
۳۷تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانهی دو گونه جنس فازئولوس
۳۸اثر برخی عوامل غیر ژنتیکی بر صفات رشد گوسفند لری بختیاری
۳۹برآورد فرصت های اقتصادی هرراس گاو درگاوداری های شیری کوچک
۴۰انتخاب برای کاهش اندازه دنبه درگوسفندان لری بختیاری
۴۱اثرعوامل غیرژنتیکی موثربرزنده مانی بره های لری بختیاری ازتولدتا سن یک سالگی بااستفاده ازمدلهای خطی و غیرخطی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.