لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۸

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۸ کلا ۱۱ مقاله شامل ۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱استراتژی‌های مدیریت گاوشیری در شرایط خشکسالی
۲تاثیر سیستم تک کشتی و مخلوط شبدربرسیم وارزن بر عملکرد و راندمان مصرف آب
۳منشاء یابی آلودگی رودخانه های استان چهار محال و بختیاری
۴اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد، روغن و پروتئین چهار رقم سویا در منطقه شهرکرد
۵بررسی اثر شرایط فیزیوگرافی زمین بر خصوصیات فیزکوشیمیایی خاک و تاثیر آ« بر تراکم تاج پوشش درختچه ای (مطالعه موردی جامعه بادام کوهی در استان چهارمحال و بختیاری)
۶تاثیر مصرف پتاسیم و آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و کارآیی مصرف آب در شبدر ایرانی
۷بررسی تاثیر مصرف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد دانه و روغن کلزا در منطقه شهرکرد
۸بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف نیتروژن در افزایش عملکردر کمی کیفی میوه بادام (رقم مامائی)
۹تأثیر مصرف همزمان سوپرفسفات تریپل و پودر سنگ فسفات بر عملکرد خشک و قابلیت جذب فسفر در یونجه همدانی
۱۰بررسی عوامل مؤثر بر مرگ و میر برههای لری بختیاری از بدو تولد تا هنگام از شیرگیری
۱۱بررسی خصوصیات بیولوژیکی و فنولوژیکی گل جالیز (Orobanche nana) در پارازیتیسم با بادام رقم مامایی (Prunus dulcis cv. mamaie)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.