لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۷

پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری در سال ۱۳۸۷ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تولید پروتئین تک یاخته از آب پنیر غنی شده با ملاس بوسیله گونه های مختلف مخمر
۲نقش آب در فرسایش مارنها با استفاده از شبیه ساز باران
۳جایگزین کردن سموم گیاهی به جای سموم شیمیایی گامی در جهت حفظ محیط زیست
۴تکتونوماگماتیسم بازالت های شمال شهرکرد (زون سنندج – سیرجان) با استفاده ازگرما - فشارسنجی پیروکسن ها
۵بررسی عملکرد کمی و کیفی شبدر برسیم و ارزن در الگوی کشت مخلوط
۶ارزیابی عملکرد علوفه لاین های شبدر ایرانی در شهر کرد
۷بررسی و مقایسه عملکرد دانه و اجزای عملکرد لاین ها و ارقام لوبیا قرمز در منطقه لردگان
۸مقایسه مقدماتی عملکرد دانه لاین های لوبیا چیتی استان چهارمحال و بختیاری
۹ارزیابی نهائی عملکرد علوفه اکوتیپهای مناطق سردسیری یونجه
۱۰مطالعه همبستگی صفات زراعی در اکوتیپهای مختلف یونجه های سردسیری
۱۱اثر تاریخ کاشت و میزان بذر بر عملکرد علوفه تر و خشک شبدربرسیم
۱۲بررسی امکان کاشت ارقام لوبیا در کشت دوم در منطقه لردگان

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.