لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۸ کلا ۱۹ مقاله شامل ۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Tertiary cyclic amides in Vilsmeier type reaction with indoles
۲بررسی اثر سیاست های حمایتی دولت بر تولید محصولات کشاورزی: مطالعه موردی قیمت تضمینی گندم
۳موسیقی شعری و بیان حماسی فردوسی
۴تاثیر عصاره دارچین بر خصوصیات کیفی پنیر سفید آب نمکی
۵تاثیر روش های مختلف فرآوری روی مقدار نیتریت سیب زمینی
۶ویژگی های کیفی روغن استخراج شده از مخلوط دانه های بزرک وکنجد با روش پرس سرد
۷تاثیر سیاه دانه و عسل بر خواص کیفی کیک اسفنجی فراسودمند
۸تاثیر پوشش خوراکی بر پایه پروتئین آب پنیر حاوی حاوی عصاره سیاهدانه بر ماندگاری فیله ماهی سوف در شرایط یخچالی
۹تاثیر افزودن عصاره دارچین بر برخی از ویژگی های کیفی زیتون پرورده
۱۰تاثیر اعمال پیش تیمار فراصوت بر میوه انار روی ویژگی های کیفی آب میوه استخراج شده
۱۱اثر امواج فراصوت بر استخراج محتوای آنت d اکسیدانی میوه ی زالزالک و تاثیر آن بر روی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست
۱۲DIFFERENCE BETWEEN TRADITIONAL COSTING AND ACTIVITY BASED COSTING
۱۳تاثیر شبکه دانشی برانعطاف پذیری سازمانی با تاکید بر نقش میانجی انتقال دانش سازمانی (مطالعه موردی:کارکنان اداره کل گمرک بازرگان)
۱۴Doctrinal Fundamentals of ABB and its relationship with ABC / ABM and Strategic Planning
۱۵ارائه روش الویت بندی مخاطرات محیطی با روش تصمیم گیری چند هدفی فازی
۱۶Investigation of Factors Affecting Economic Performance on Rapeseed Production in Makoo Free Zone (Case Study: Poldasht County)
۱۷Investigating the effect of management factors on farms on livestock (meat) production in Chaldaran city
۱۸مفهوم و مصادیق اضطرار در حقوق بین المللی کیفری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.