لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تبلور اصل پست مدرنیسم در معماری تادایو آندو : تلاش در نمایش فرهنگ ژاپنی
۲بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و نقش های تجاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۳تاثیر انعطاف درمدیریت منابع انسانی برتوانمندسازی کارکنان و سلامت سازمانی مطالعه موردی : شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی
۴تاثیر تجارت های الکترونیکی در پیشرفت صنعت توریسم و گردشگری مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو
۵تاثیر چرخش شغلی بر بهره وری کارکنان مطالعه موردی شعب بانک سپه منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو
۶بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک های منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو
۷بررسی تاثیر متغیر میانجی پاداش هیات مدیره بر ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره با مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۸بررسی رابطه آموزش کارکنان با توانا سازی کارکنان و تاثیر آن بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی گمرک بازرگان)
۹تحلیل و نقش قیمت بر روی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۱۰بررسی و ارزیابی تعیین قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
۱۱نقش آموزش کارآفرینی برافزایش خلاقیت دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: واحد ماکو)
۱۲Modern Architecture : The Development of Architecture in the Twentieth Century
۱۳مثلت تجارت آزاد MTM (ماکو، طرابوزان، مرسین) بر پایه اقتصاد جهانی
۱۴مفهوم تحریم و مطالعه تطبیقی فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.