لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۶

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۶ کلا ۱۲ مقاله شامل ۱۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱جواب های پایا برای معادله بلک شولز با استفاده از مولد های بی نهایت کوچک کلاسیک و غیرکلاسیک
۲بررسی تاثیر تکنولوژی های دیجیتال در هوشمندسازی فضاهای معماری
۳بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی، نابرابری درآمد و فقر با تخریب محیط زیست در اقتصاد ایران
۴تبیین اثر جهت گیری بازار بر عملکرد با نقش میانجی نوع مالکیت شرکتی در بخش صنعت استان آذربایجان شرقی
۵بررسی اثر تعهد شغلی و دلبستگی شغلی بر بهره وری کارکنان منطقه آزاد ماکو با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی
۶بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و توسعه، توانمندسازی نیروی انسانی در اداره گمرک بازرگان
۷بررسی تاثیر ویژگی های فرهنگ سازمانی بر فساد وکجروی های اداری (مورد بررسی اداره گمرگ بازرگان)
۸Investigating the Relationship between Financial Capabilities and Corporate Performance (Case Study of Companies Accepted in Tehran Stock Exchange)
۹بررسی ترکیب شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس پونه کوهی Mentha pulegium منطقه ماکو و اثر مهاری آن بر روی استافیلوکوکوس اوریوس در سوسیس
۱۰بررسی میزان آلودگی شیرهای خام به آفلاتوکسین M1 در شهرستان خوی
۱۱بررسی تاثیر متغیر میانجی پاداش هیات مدیره بر ارتباط بین ویژگی های هیات مدیره با مسیولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۲جلوه هایی از سنت در شعر شفیعی کدکنی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.