لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۴ مقاله شامل ۱۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی ارقاه مختلف گندم های سیلوی شهرستان خوی
۲بررسی خواص شیمیایی و نانوایی ارقام گندم سیلوی شهرستان خوی
۳تاثیر تبلیغات خلاقانه بر رضایت مشتری رستوران فست فود (مطالعه موردی :رستوران های فست فود منطقه آزاد تجاری ماکو)
۴بررسی تأثیر محدودیت مالی بر کیفیت گزارشگری مالی
۵بررسی تاثیر روشهای تامین مالی بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
۶مطالعه وضعیت کمی و کیفی گونه ارس در زخیره گاههای جنگلی گریک و آبیک منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو
۷بحران دریاچه ارومیه منابع قدرت نرم،تهدیدها و بررسی راهکارهای مدیریت مصرف آب آبیاری زمین های کشاورزی منطقه در جلوگیری از کاهش آب
۸بررسی روش های پایدارسازی جناحین سدهای مخزنی (مطالعه موردی:سد مخزنی منطقه آزاد ماکو)
۹تهیه آلو گلاسه با استفاده از کنسانتره آب انگور و بررسی ویژگی های فزیکوشیمیایی
۱۰کنترل و مدلسازی سیستم UPS مبتنی بر کنترل کننده های LQR/PI
۱۱مقدمه ای بر کاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت
۱۲بررسی لقاح برون تنی و مراحل اولیه رشد در رویانه ای گوسفند نژاد قزل
۱۳Presenting a combinative model based on Learning Classifier Systems, Rough Set Theory and GA for predicting the value of stocks
۱۴بررسی شیوع جدایه های استافیلوکوکوس اوریوس تولید کننده انتروتوکسین درنمونه های مخازن جمع آوری شیردرشهرماکو

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.