لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۸

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۸ کلا ۱۷۴۷ مقاله شامل ۸۵۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۸۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۱۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی منظومه لیلی و مجنون نظامی با الگو های داستان نویسی معاصر
۲بررسی نقد کهنا لگویی من یا خویشتن در اشعار سپهری
۳تقابل عقل و عشق در غزلیات عبدالرحمن جامی
۴بررسی مقایسه رویکردهای مختلف تعریف مثل
۵بررسی ویژگی های حیوانات در تصویر سازی کنایه های زبان کردی
۶بررسی و تطبیق بن مایه های عشق و ازدواج در حمزه نامه فارسی و حمزه البهلوان عربی
۷Evaluation of the protective and therapeutic effects of Pistacia atlantica gum aqueous extract on cellular and pathological aspects of experimental asthma in Balb/c mice
۸Thermal-insulation performance of low density polyethylene (LDPE) foams: Comparison between two radiation thermal conductivity models
۹حذف کروم سه و شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از لئوناردیت
۱۰کاربرد برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی خشکسالی ( مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک تبریز)
۱۱Determination of the difference in recovery and kinetics of various size fractions of gilsonite in rougher and cleaner flotation processes
۱۲مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد کار در نظام اقتصادی اسلام
۱۳بررسی مشکلات ترافیک شهری و ارائه راهکارهای مبتنی بر طراحی خط ویژه اتوبوس (مطالعه موردی: خیابان های کاشانی – امینی شهرستان ارومیه)
۱۴قابلیت ها و توانمندی های پژوهشی آموزش عالی، موثر در اشتغال پایدار کشور
۱۵Stability of Integral Convolution For Certain Subclasses of Analytic Functions
۱۶تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر کاهش وزن و فشارخون مردان غیرفعال
۱۷تاثیر 8 هفته تمرینات مقاومتی بر سطوح سرمی لیپاز کبدی و شاخص توده بدنی مردان میانسال غیرفعال
۱۸تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج چای با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین
۱۹مقایسه تجمع برخی فلزات سنگین (جیوه، مس و روی) در بافت کبد و عضله ماهی کپور پرورشی و کپور دریایی (Cypinus carpio)
۲۰مطالعه بافت شناسی و آناتومی حباب صماخی در گاومیش رودخانه ای بالغ
۲۱بررسی اثر متغیرهای آب و هوایی بر کشاورزی (مطالعه موردی: عملکرد گندم دیم)
۲۲ارزیابی و مقایسه شاخص های خشکسالی استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI,CZI,PNI و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
۲۳مقایسه اثر سه روش اصلاحی بر کیفیت زندگی و سر به جلو در مردان مبتلا به سندرم متقاطع فوقانی
۲۴تجزیه ارتباط برای مقاومت به بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی یقه ساقه در آفتابگردان (Helianthus annuus L.) با استفاده از نشانگرهای رتروترنسپوزونی REMAP
۲۵Evaluation of Sleep Quality and Its Socio-demographic Predictors in Three Trimesters of Pregnancy among Women Referring to Health Centers in Tabriz, Iran: A Cross-sectional Study
۲۶طراحی گیج خلا یونی کاتد گرم به صورت آرایه مبتنی بر MEMS
۲۷بررسی تاثیر تکانه درآمدهای نفتی ایران بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل (DSGE)
۲۸Diagnostic Value of Doppler Ultrasonography in the Diagnosis of Morbidly Adherent Placenta
۲۹Effect of lubricant gel on the length of the first stage of labor and perineal trauma in primiparous women: A Randomized Controlled Trial
۳۰Importance of Ethical Education in Clinical Photography Sharing and Using Social Media
۳۱Metal(loid) uptake of Sonchus oleraceus grown around Cheshmeh-Konan copper deposit, NW Iran
۳۲The Comparison of the Analgesic Effect of Intravenous Acetaminophen with Fentanyl in Thoracic and Abdominal Surgeries of Newborns
۳۳Idiopathic Chylothorax in a Term Neonate and Successful Treatment with Octreotide and Medium Chain Triglyceride -Enriched Formula: A Case Report
۳۴Using the Theory of Planned Behavior to Explain Intent to Consume Sugar-Sweetened Beverages among Secondary School Students
۳۵Acalvaria: An Extremely Rare Congenital Skull Malformation
۳۶Elasto-plastic solution for thick-walled spherical vessels with an inner FGM layer
۳۷Effect of Dust Deposit on the Growth and Yield of Alfalfa
۳۸Selective and Sensitive Simultaneous Determination of Mercury and Cadmium based on the Aggregation of PHCA Modified- AuNPs in West Azerbaijan Regional Waters
۳۹بررسی تاثیر کیفیت ارتباطات و رضایت از ارتباطات بر عملکرد شغلی
۴۰دادگاه نظامی کیفری بین المللی نورنبرگ و تاثیر آن در ایجاد قاعده عرفی و حقوق بین الملل
۴۱ارایه طرح ترکیبی از سازه های اوریگامی و قیچی سان به عنوان سایه بان های متحرک متصل به ساختمان
۴۲مطالعه دیدگاه و نگرش جوانان و نوجوانان نسبت به پلیس و تاثیر عامل خانواده بر آن
۴۳تاثیر استفاده از شیار مارپیچی محیطی بر عملکرد حرارتی مبدل حرارتی دو لوله ای: مطالعه تجربی
۴۴بررسی خواص ساختاری و ابررسانای سیستم ایبکو با جانشانی نیوبیوم
۴۵Irreversibility line and enhancement of Magnetic-Flux-Pinning in Sm doped Y123 Superconductor with CuO nanoparticles
۴۶The effect of partial Nb doping on magnetic and electrical behavior of Y-123 superconductors with Nano CuO
۴۷بررسی جانشانی نانواکسید مس به جای اکسید مس برروی ساختار کریستالی و خواص ابررسانایی ترکیب〖Y1-xErxCu3O7-ә
۴۸Dependence of the Structural, Electrical and Magnetic Properties of YBa2Cu3O7−δ Bulk Superconductor on the Sm Doping
۴۹Dependence Magnetic Properties of YBa2Cu3O7−δ Bulk Superconductor on the Nb Doping
۵۰بررسی خواص مغناطیسی –میخکوبی شار و خط برگشت ناپذیردرترکیب y1Ba2cu3O7-δ
۵۱بررسی میخکوبی شار در ترکیب y1Ba2cu3O7-δ باجایگزینی نانو ذره مس
۵۲بررسی ساختار کریستالی و خواص ابررسانایی ترکیب Y1-xErxCu3O7-ә
۵۳بررسی اثر پلاسمای سرد بر روی سلول های زنده ی گیاهی
۵۴تغییرات بارندگی سالانه و فصلی ایستگاه های حوضه آبریز دریاچه ارومیه از سال 1988تا 2013
۵۵تحلیل شاخص تمرکز بارندگی و شاخص خشکسالی هواشناسی در ایستگاه های سینوپتیک استان کردستان
۵۶خوشه بندی ایستگاه های هیدرومتری بر اساس پارامتر های فیزیولوژیکی و هیدروژیکی حوضه های آبریز واقع در استان آذربایجان غربی
۵۷تئوری موجک و شبکه پرسپترون چند لایه برای پیش بینی شاخص خشکسالی هواشناسی
۵۸کاربرد و ارزیابی روش های آمار فضائی در مدلسازی سطح آب زیرزمینی دشت ارومیه
۵۹بهینه سازی طراحی شبکه ایستگاه های باران سنجی با تحلیل های فضایی در ( GIS ) (مطالعه موردی: حوضه آبریز دریاچه ارومیه)
۶۰مقایسه کارایی الگوریتم ازدحام ذرات با روش های نوین در بهینه سازی چندهدفه مخزن سد شهرچای
۶۱بررسی تئوری کلاچ های دیسکی و مقایسه آن با کلاچ های مخروطی
۶۲تهیه فیلم نانوکامپوزیت سلولز باکتریایی/پلی پیرول- اکسید روی و بررسی ویژگی های فیزیکومکانیکی، ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی آن
۶۳بررسی رفتار استاتیکی و آنالیز پایداری ساختارهای میکروالکترو مکانیکی خازنی با ارایه ساختارهای کلاسیک و خارج از صفحه
۶۴تحلیل ناپایداری استاتیکی و دینامیکی میکرو صفحه خازنی برای کاربرد فشارسنج های قابل تنظیم
۶۵تحلیل اثرات نیروهای آیرودینامیکی بر روی بال هواپیمای کامپوزیتی و آلومینیومی
۶۶بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرآیندی بر سختی جوش اصطکاکی اغتشاشی آلیاژهای آلومینیوم ناهمجنس 5083 و 6061
۶۷شبیه سازی و پیاده سازی آرایه های فتوولتائیک متصل به شبکه ( on grid) با استفاده از مبدل توسعه یافته با دیود کمکی
۶۸روش های کاهش آلاینده NOx در نیروگاه های گازی با استفاده از فیلترهای ESP و اصلاح محفظه احتراق
۶۹حل همزمان معادلات حرارت و غلظت در یک استخر خورشیدی گرادیان نمک
۷۰بررسی جایگاه لغت و کاربرد آن در منشآت فرهادمیرزای قاجار
۷۱زندگی دست پینه بسته اوست
۷۲برنامه ریزی جهت تخصیص فضای مناسب برای بلند مرتبه ها
۷۳بررسی نقش برنامه ریزی معماری در بنای تاریخی با رویکرد توسعه صنعت گردشگری، نمونه موردی (مجموعه تاریخی مسجد مطلب خان)
۷۴بررسی نقش برنامه ریزی کالبدی معماری در طراحی خانه (مقایسه تطبیقی خانه بروجردی و امانیان)
۷۵بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانشجویان (مطلعه موردی: دانشگاه ارومیه)
۷۶بررسی عوامل موثر بر خلاقیت دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه ارومیه)
۷۷بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر
۷۸بررسی وضعیت رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر
۷۹اثرات عوامل اقتصادی – اجتماعی بر شادی و بهره وری مطالعه موردی: آموزش و پرورش جوانرود
۸۰مطالعه خاصیت حشره کشی گیاه دارویی بلوط Quercus brantii Lindl. (Fagaceae)
۸۱ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت رشکان به منظور استفاده از آن در کشاورزی
۸۲تهیه فیلم مرکب زیست تخریب پذیر سدیم کازئینات-ژلاتین حاوی اسانس میخک و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی آن
۸۳بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین معلمان شهر هشترود
۸۴حقوق و مسئولیت شرکاء شرکت های تجاری با تاکید بر لایحه جدید قانون تجارت
۸۵قلدری در محیط کار و تاثیر آن بر التزام شغلی پرستاران
۸۶بررسی و تعیین عوامل مختلف مسبب بروز فساد اداری در سازمان پلیس (مورد مطالعه: کارکنان پلیس ف. ا. شهر ارومیه)
۸۷بررسی رابطه بین شاخص های پولی منتخب و شاخص های اصلی بورس اوراق بهادار تهران
۸۸مدل سازی روابط بین حاکمیت شرکتی، کیفیت افشا، عدم تقارن اطلاعات و مدیریت سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۸۹بررسی تاثیر سنجه های عدم تقارن اطلاعاتی بر شاخص های هزینه های نمایندگی: رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری
۹۰تاثیر انحراف از ساختار سرمایه بهینه بر نگهداشت وجه نقد
۹۱بررسی تاثیر تمرکزمالکیت بر انعطاف پذیری مالی با میانجی گری سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۹۲Low-cycle fatigue effects on lifetime of circular bridges piers considering rocking-enable shallow foundation
۹۳عملکرد حلقه های CFRP در افزایش مقاومت کمانشی پوسته های استوانه ای جدارنازک فولادی تحت بارگذاری فشار یکنواخت خارجی
۹۴ارزیابی آزمایشگاهی مقاومت فشاری بتن با استفاده از آزمایشات غیرمخرب التراسونیک و چکش اشمیت و مقایسه نتایج با روش مخرب
۹۵بررسی آزمایشگاهی سیستم مرکزگرا با استفاده ازفنرهای دیسکی پیش فشرده برای کاربرد در اتصالات لرزه ای سازه ها
۹۶ارزیابی عملکرد ایستگاه مترو استقلال شیراز تحت بارهای دینامیکی
۹۷مقایسه ی ضریب گذردهی جریان در سرریز-دریچه ها با اشکال مختلف با نرم افزارFlow3D
۹۸بررسی تاثیر ابعاد مقطع بر روی کمانش آرماتور و دوران پلاستیک در ستون بتنی کوتاه
۹۹مطالعه عددی عملکرد اثر بتن فوق توانمند الیافی و ورق های CFRP در پل ها تحت بارگذاری انفجار
۱۰۰بررسی عددی رفتار لرزه ای دیوار بنایی مقاوم سازی شده با شاتکریت

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷۴۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.