لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۱۸۵ مقاله شامل ۹۷۸ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۱۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۹۹۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Interaction between Gentamicin and Mycophenolate Mofetil In Experimentally Induced Pyelonephritis
۲Correlation Between Cytokine IL-6, And Transcriptional Factors Zing Finger Protein-637 and SOX-2 During Spermatogonial Stem Cells Self-Renewal in Experimentally-Induced Varicocele
۳Oxidative Stress and Its Outcomes Related to Male Infertility, Evidences For Genetic And Epigenetic Interactions
۴Effect of Experimental Varicocele on DNA Methylation and Histone Acethylation in Testicular Tissue
۵Protective Effect of Thymus Deanesis Essential Oil Against Hypercholesterolemia Induced Destructionin Rat Testicular Tissue
۶Sperm DNA Fragmentation and Antioxidant Therapy in Infertile Men With Varicocele
۷Expressions of Transcriptional Factors SOX2, Oct4, Nanog in Experimental Varicocele; Correlation with P21 Expression In Stages IX-XII Of Spermatogenesis
۸Study of The Effects of Lactoferrin in Reduction of Cyclophosphamide-Induced Embryotoxicity: in Vitro Fertilization Study In Mouse
۹Foeniculum Vulgare Essential Oil (FVEO) Induces DNA Damage And Apoptosis in Testicular Germ Cells
۱۰Insight To Ameliorative Effects of Insulin Against Apoptosis in Experimentally-Induced Diabetes Mellitus
۱۱Insight to Collateral Testicular DNA Damage And/Or Apoptosis in Experimentally-Induced Left Side Varicocele
۱۲Berberine Ameliorates the Germ Cells Cycle Arrest During Spermatogenesis Following Experimental Varicocele Induction; Evidences for Cyclin D1, CDK-4 and P21 Proteins Involvement
۱۳Effects of Oxidative Stress on Reproductive Potential in Nicotine- Induced Testicular Toxicity in Mice
۱۴Ameliorative Effect of Omega‑3 On Spermatogenesis, Testicular Antioxidant Status And Preimplantation Embryo Development in Streptozotocin‑Induced Diabetes in Rats
۱۵Purpose the Present Study Was Done to Determine the Ameliorative Effect Of Polyunsaturated Fatty Acid Omega-3 Against Experimental Diabetes-Induced Damages on Testicular Tissue, Sperm Parameters and Preimplantation Embryo Development in Rat Model
۱۶Comparion Effects of Atorvastatin and Garlic powder on the Ovary in Hypercholesterolaemia Rats
۱۷بررسی حفاظت از بافت کهن منطبق بر رشد هوشمند شهری به عنوان راهکاری نوین در توسعه شهری
۱۸ccupational Exposure to Anesthetic WasteGases in Operating Rooms: a Need to ReviseOccupational Exposure Limits in Iran
۱۹بخش بندی بطن چپ قلب به کمک روش ترکیبی آستانه گذاری وفقی و تابع سطوح همتراز محلی
۲۰بررسی تحولات نظام شهری استان البرز طی سال های 1365 تا 1395
۲۱آرایه های ادبی در رباعی های ابوسعیدابوالخیر
۲۲بررسی اهمیت گفتمان برای برقراری تساهل و مدارا در شاهنامه فردوسی
۲۳بررسی نقش های معنایی – منظوری جملات پرسشی در غزلیات عطار
۲۴بررسی(موردی) تطبیقی نماد در شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد
۲۵بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند دمایی آتی دشت ابهر
۲۶سیری در سبک شناسی فکری و ادبی شعر اوحدی مراغه ای
۲۷تبیین رابطه حمایت سازمانی ادراک شده و رفتار شهروندی سازمانی
۲۸تفاوت خواص فیزیکی و اپتیکی غیرخطی بلورهای (LiB(305 و (KTioPo(4
۲۹بررسی سطح مهارت های زندگی دانش آموزان دوره دوم متوسطه استان آذربایجانغربی
۳۰نیازسنجی آموزشی هنرآموزان رشته کامپیوتر از حیث بعد دانش و ارایه ویژگی برنامه آموزشی (مورد مطالعه: هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران)
۳۱ارزشیابی فعالیت های فوق برنامه در مدارس با استفاده از الگوی ارزشیابی سیپ (مورد مطالعه: مدارس پسرانه متوسطه دوم شهر بابل)
۳۲مقایسه اختلال جسمانی کردن بین دانشجویان دختر و پسر
۳۳تجزیه و تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم جدید تولید همزمان توان و گرما با تلفیق سیکل گازی و سیکل رانکین آلی با بازیاب
۳۴بررسی عملکرد و آلایندگی های خروجی در موتور دیزل پاشش مستقیم با تزریق دریچه ای سوخت دیزل و پاشش افشانه ای مخلوط دیزل -اتانول
۳۵بررسی اثر تسهیلات اعطایی بانک صنعت و معدن بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل غیر خطی NARDL
۳۶نقش قاعده تحذیر در مسیولیت مدنی تولیدکنندگان
۳۷بررسی وضعیت اقتصاد در صنعت دارو
۳۸اثر عناصر روی و منگنز بر وزن و کیفیت پوسته ی تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی در انتهای دوره تولید
۳۹بررسی چندشکلی گیرنده 1 ژن دوپامین درجمعیت مرغ بومی آذربایجان غربی با روش PCR-SSCP
۴۰تاثیر منابع مختلف پودر چربی بر عملکرد، و وزن جوجه های یک روزه ی بلدرچین های مادر ژاپنی
۴۱بررسی چند شکلی ژن BMP15 در جمیت مرغ بومی آذربایجان غربی با روش PCR-SSCP
۴۲اثر عناصر روی و منگنز بر صفات کیفی محتویات داخلی تخم مرغ در مرغ های مادر گوشتی در انتهای دوره تولید
۴۳تحلیل تاثیرات بازارچههای مرزی بر شاخصهای توسعه فضایی در مناطق مرزی مطالعه موردی: بازارچههای مرزی و مناطق مرزی استان آذربایجان غربی
۴۴رابطه خیار تبعیض صفقه با خیار شرکت
۴۵Incremental adaptive networks working through FSO Log-normal turbulence channels
۴۶ارایه روشی برای ارزیابی مدیریت اعتماد در اینترنت اشیا
۴۷بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامتر بارش در حوضه دریاچه ارومیه
۴۸ساخت لایه نازک اکسید قلع به روش سل-ژل و بررسی خواص اپتیکی آن با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الیپسومتری
۴۹بررسی اثر غلظت بر روی خواص اپتیکی لایه نازک اکسید قلع آلاییده به کبالت با استفاده از روش اسپکتروسکوپی الیپسومتری
۵۰بررسی رابطه ظرفیت یادگیری سازمانی با خلاقیت و تعهد سازمانی ( مطالعه وردی: سازمان ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)
۵۱بررسی تاثیر مولفه های سازمان یادگیرنده بر اثر بخشی سازمانی (مطالعه موردی: مدیران و کارشناسان ورزشی سازمان ورزش در مناطق 22 گانه شهرداری تهران)
۵۲تاثیر روش آموزشی مبتنی بر بازی بر یادگیری مهارت های منتخب بسکتبال
۵۳ارایه روش تیوری ریاضی موجک درتعیین و اولویت بندی مقاطع حادثه خیز براساس قطعه بندی پویا با استفاده از نرم افزار متلب
۵۴معرفی روش های نوین قطعه بندی دینامیکی وMCDMجهت شناسایی مقاطع حادثه خیز جاده ها و اولویت بندی آن ها
۵۵Recent developments and applications of geosynthetic reinforced soil walls
۵۶بررسی کاربرد کاوش های مقاومت ویژه در مدل سازی ساختارهای زیرسطحی و بهینه سازی حفاری های ژیوتکنیکی
۵۷بررسی پارامترهای طرح اختلاط بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با نانو مواد
۵۸بررسی تاثیر استفاده از نانو مواد بر روی پتانسیل حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالت شیشه ای
۵۹پروفیل طولی بستر آبراهه تحت اثر تغییر ضریب زبری n مانینگ و دانه بندی مصالح بستر با استفاده از مدل یک بعدی HEC - RAS
۶۰بررسی تاثیر پدیده تخریب پیشرونده بر رفتار سازه های بتن آرمه
۶۱بررسی عددی اثر زاویه همگرایی سیلاب دشت بر سرعت جریان در مقطع عرضی کانالهای مرکب
۶۲شناسایی گسل های پنهان و سطحی شهر ارومیه
۶۳تحلیل پایداری و پارامتری مغار سد بختیاری با نرم افزار 2phase
۶۴بررسی خطر زمین لغزش در حوضه رودخانه کرج و پهنه بندی آن
۶۵ارتقای رفتار مسیولانه زیست محیطی دانشجویان در خصوص پسماندهای جامد تولیدی – مطالعه موردی: پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه
۶۶بررسی نقش عوامل کالبدی در تکوین حس مکان شهری
۶۷تبیین شاخصه های دلبستگی مکان در هویت بخشی به میدان شهری
۶۸روانشناسی محیط و ارتباط آن با معماری و طراحی کالبدی
۶۹آشنایی با استانداردهای روانشناسی در ارگونومی فضاهای آموزشی رشته- های هنر نمونه موردی دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر دانشگاه ارومیه
۷۰ارزیابی مقاومت قابهای فولادی با انواع مهاربندی زانویی دربرابر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل مسیر جایگزین استاتیکی غیرخطی
۷۱ارزیابی مقاومت قابهای فولادی با انواع مهاربندی زانویی در برابر خرابی پیشرونده با استفاده از تحلیل مسیر جایگزین دینامیکی غیرخطی
۷۲بررسی تاثیر تغییرات لاغری جان بر روی رفتار تیرورق فولادی I شکل خمیده در افق
۷۳مقاوم سازی قاب های فولادی در برابر خرابی پیشرونده با تقویت تیرها
۷۴مقایسه کارایی الگوریتم های کرم شب تاب ، اجتماع ذرات و اجسام در حال برخورد در طراحی لرزه ای قاب های فولادی با شکل ویژه بر اساس عملکرد
۷۵Investigation into cyclic behavior of steel pipes under different boundary conditions
۷۶تحلیل عددی دیوار بنایی مقاوم سازی شده با استفاده از روش آنالیز المان های مجزا و مقایسه ی آن با نتایج روش المان های محدود
۷۷بررسی عملکرد ابزار محدود کننده نیرو در سازه فضاکار دو لایه چلیکی
۷۸بررسی پارامتری ظرفیت خمشی تیر ورق های تقویت شده با CFRP در بال کششی
۷۹ارزیابی تاب آوری شهرهای ایرانی- اسلامی مطالعه موردی: شهر ارومیه
۸۰آشنایی با تزیینات معماری مساجد دوره صفوی، نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان
۸۱تاثیر رنگ و نور در معماری اسلامی (نمونه های موردی: مسجد سردار ارومیه و مسجد جامع ارومیه)
۸۲بررسی الگوی سنتی خانه ایرانی و روش های همگون سازی مسکن
۸۳بام سبز و مفاهیم آن در معماری
۸۴مقایسه روش های بهروزرسانی پارامترهای موثر در مدل های تولید سفر وحل نمونه موردی با تحلیل بیزین
۸۵پرداختن به ملزومات موردنیاز برای انسجام دستگاه های کنترل ترافیک در مسیر گذرگاه های راست گرد
۸۶بررسی اثرات بیلبوردهای جاده ایی در حواس پرتی رانندگان
۸۷بررسی دلایل اثرگذار بر عدم تمایل شهروندان به استفاده از دوچرخه درسفرهای شهری مطالعه موردی: شهر ارومیه
۸۸تدوین استراتژی بهینه توسعه توریسم در راستای توسعه اقتصادی شهر ارومیه با استفاده از مدل Meta-SOWT
۸۹بررسی عوامل تاثیرگذار بر توسعه کالبدی شهری (موردمطالعه: شهر ارومیه)
۹۰مقایسه نقش شهرداری ها در مدیریت شهری ایران با سایر کشورها
۹۱ارزیابی و تحلیل مولفه های رشد هوشمند در شهرهای اسلامی نمونه موردی بافت فرسوده شهر ارومیه
۹۲بازمروری بر حاشیه نشینی
۹۳بررسی نقش تبیینی سبک ها تدریس در درگیری تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه
۹۴مطالعه اثر نانوذرات نقره سنتز شده به روش زیستی بر میزان ×تغییرات آنزیم های انتی اکسیدانت در گیاه رزماری (Rossmarinus officinalis L.)
۹۵تحلیل روند تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در تولید گندم ایران: کاربرد شاخص هیکس مورستین
۹۶اثر تلقیح سیانوباکتری ها بر زمان شروع رواناب طی رگبار طبیعی در کرتهای آزمایشی کوچک
۹۷بازیافت نخاله های بتنی و ساختمانی با رویکرد کاهش میزان اثر بخشی مخرب بر محیط زیست
۹۸بررسی راهکارهای پاکسازی خاک از عناصر سنگین و آلوده به مواد نفتی با استفاده از تکنیک های کاربردی و نوین
۹۹بررسی نقش عوامل اقلیمی بر شیوع بیماری سالک در استان فارس
۱۰۰ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان آذربایجان شرقی و کرمانشاه

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۱۸۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.