لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۴ کلا ۲۰۳۹ مقاله شامل ۱۰۹۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲۰۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۷۴۷ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱A New Multilevel Inverter Topology Based on Cascade H-Bridge and Extended Boost Quasi Z-Source for Photovoltaic System Applications
۲شبیه سازی احتراق در مشعل متخلخل دولایه ای با مخلوط متان - هوا
۳بررسی عددی میدان فشار در نسدیکی هواده جریان داکت بدون هوادهی
۴بررسی پارامتریک تاثیر زوایای مختلف گسلش بر فونداسیونها
۵تهیه مدل ارزیابی سناریوهای تولید کودکمپوست ازپسماندهای جامدشهری درایران مطالعه موردی شهرتبریز
۶بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های مشبک بر الگوی فرسایش در اطراف پایه پل
۷تاثیر تزریق ناقص درزهای انقباض بر رفتار غیر خطی سدهای بتنی دو قوسی تحت بارهای هیدرو استاتیکی
۸Effective Parameters in the Response of SDOF RC Frames Under Consecutive Seismic Excitations
۹بررسی رفتار قابهای فولادی تحت اثر ناکاملی هندسی در مختصات گرهی
۱۰بررسی ضریب رفتارآیین نامه 2800 برای قابهای بتن آرمه براساس روش FEMA P695
۱۱بررسی آزمایشگاهی رفتارخمشی تیرورقهای فولادی باناکاملی کروی درصفحه ی جان
۱۲شبیه سازی رفتاربرشی تیرهای بتن آرمه تقویت شده با نوارهای frp به روش المان محدود
۱۳Comparing the Results of Frames Optimization under Stress and Displacement Constraints with Frames Optimization under Frequency Constraint
۱۴Laboratory Determination of Hydraulic Conductivity and Diffusion Coefficient of Bentonite-Enhanced Sand Mixtures
۱۵بررسی تاثیر ویژگیهای بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی
۱۶اثز لغشش وصله روی رفتار سیستم های دوگانه بتنی قاب دیوار
۱۷کاربرد مدل Mike3 درشبیه سازی جریان گل آلود درمخازن سدها مطالعه موردی: مخزن سد سفید رود
۱۸بررسی تاثیر تمرکز آرماتور بر عملکرد غیر خطی دیوارهای باربر و برشی با آنالیزدینامیکی افزاینده
۱۹ارزیابی پتانسیل خزابی پیشرونده سیستم های دوگانه قاب خمشی فولادی و مهاربند همگرا تحت بار زلزله
۲۰بررسی مدل ها و نرم افزارهای رایج در تحلیل عددی انتقال رسوب
۲۱بهینه سازی پارامترهای مدل ماسکینگام غیرخطی با استفاده از الگوریتم ABC
۲۲پیش بینی بار رسوب معلق در ایستگاه آبسنجی واقع در بالا دست سد بارون ماکو شاخه قزلارچای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
۲۳Water Quality Assessment Using Entropy Based Water Quality Index and Application of a New Clustering Approach
۲۴کمانش پوستههای استوانهای جدارنازک فولادی تحت بارگذاری فشار داخلی و نیروی محوری
۲۵طراحی شبکه های توزیع آب براساس معیارهای اطمینان پذیری بااستفاده ازالگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه
۲۶ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه ها باروشهای اکو - هیدرولوژیکی مطالعه موردی: رودخانه روضه چای درحوضه دریاچه ارومیه
۲۷برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک غیر اشباع از آزمایش های دیسک مکشی وروش حل معکوس
۲۸تعیین حریم بهداشتی چاههای آب شرب شهرستان ارومیه برای یک آلاینده ویروسی
۲۹بررسی اثرات اقتصادی ناشی ازاعمال ضوابط طراحی مقاوم دربرابر خرابی پیشرونده درقاب های خمشی فولادی
۳۰آنالیز اعتماد پذیری پایداری شیروانی های خاکی و مقایسه با روش طراحی حالت حدی مطابق آیین نامه یوروکد 7
۳۱بررسی رابطه فرایند تبدیل مدیریت دانش با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه)
۳۲تبیین رابطه بین احساس عدالت سازمانی و استفاده از تاکتیک های سیاسی در میان کارکنان دانشگاه ارومیه
۳۳بررسی رابطه بین روش تدریس یادگیری مشارکتی و سرمایه اجتماعی با خودکارآمدی دانش آموزان دوم متوسطه شهر ارومیه
۳۴بررسی رابطه مولفه های اعتماد سازمانی و توسعه کارکنان درمیان دبیران زن مقطع متوسطه مدارس شهر ارومیه
۳۵انطباق و کاربرد مدل راهبردی سرکوال در آموزش عالی به منظور بررسی شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از وضعیت کیفیتخدمات آموزشی
۳۶تبیین ابعاد شناختی توانمند سازی بر اساس مولفه های کیفیت زندگی کاری(مطالعه موردی اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه)
۳۷رابطه انگیزش تحصیلی دانشجویان با انتظارات آنان از برنامه های آموزش عالی
۳۸موانع و راهکارهای استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی
۳۹یادگیری سازمانی و مدیریت دانش
۴۰بررسی تاثیر دوره های آموزشی تخصصی در افزایش خلاقیت کارکنان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندوآب
۴۱تاثیر کنترلی دی اکسید کربن و استون روی سوسک چهار نقطه ای Callosobruchus maculatus به عنوان روش کم خطر و سازگار با محیط زیست
۴۲استفاده از سیستم استنتاج فازی- عصبی تطابقی (انفیس) جهت پیشبینی نیروی کششی بر حسب لغزش و بار دینامیکی با استفاده از آزمونگر تک چرخ محرک سویل بینی
۴۳ارزیابی تاثیر سولفات مس بر رشد آگروباکتریوم ویتس (عامل گال طوقه درخت انگور)جداسازی شده از باغات انگور ارومیه در سال 93
۴۴اثر کاربرد پس از برداشت کلرید کلسیم بر برخی خواص کیفی میوه انگور بیدانه سفید (Vitis vinifera CV. Bidaneh Sefid)
۴۵اثر کاربرد پس از برداشت تیمار آب گرم بر برخی خواص کیفی میوه انگور ریش بابا (Vitis vinifera CV. Rish Baba)
۴۶مرکزیت و جایگاه مسجد در شهر ایرانی اسلامی (نمونه موردی : مسجد جامع ارومیه)
۴۷بررسی عوامل مؤثر بر بروز حریق در بازار شهر رشت و راهکارهای پیشگیری و مقابله با آن
۴۸پیش بینی عقب زدگی ناشی از انفجار در معدن مس سونگون به روش عصبی- فازی
۴۹بهینه سازی فرآیند برنامه ریزی تولید کوتاه مدت کارخانه سیمان تهران با مدل برنامه ریزی آرمانی
۵۰طراحی محدوده ی بهینه نهایی معدن طلای زرشوران با استفاده از داده های اکتشافی جدید
۵۱رهیافت های زیست سازگار نوین برای رفع مشکل پساب معدن مس سونگون
۵۲بررسی و ارزیابی آلودگی گل های حفاری و روش های پیشنهادی برای کاهش اثرات زیست محیطی آن
۵۳جایابی بهینه فیوز و ریکلوزر به منظور بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع
۵۴جایابی SVC در شبکه های توزیع نامتعادل به منظور کاهش جریان سیم های نول و تلفات اهمی
۵۵راهکاری جدید برای بازیابی حداکثر بار در شبکههای توزیع با واحدهای تولید پراکنده
۵۶KHB# Protocol, A Lightweight Mutual Authentication Protocol based on the HB# for Low-cost RFID tags
۵۷بررسی آلودگی های آب زیرزمینی مناطق پایین دست لندفیل شهر سنندج از لحاظ وجود عناصر آمونیاک و نیترات
۵۸مدفن مهندسی- بهداشتی
۵۹مکان یابی و انتخاب محل مدفن زباله
۶۰بررسی پراکندگی و تعیین منشا آلودگی فلز سنگین سرب در خاکهای اطراف کارخانه فراوری کالسمین شهر دندی استان زنجان با استفاده ازGIS و EF
۶۱ارزیابی میکروبی کیفیت آب زیرزمینی اطراف لندفیل شهر سنندج
۶۲بررسی تخمین میزان نشر شیرابه تولیدی در مدفن زباله
۶۳ویژگی های کانی شناسی، بافتی و رفتار ژئوشیمیایی عناصر در سنگ های آذرین و دگرگونی معدن سرب وروی انگوران، جنوب غرب استان زنجان
۶۴بررسی زمین پزشکی عنصر ید در شهرستان ارومیه
۶۵تبیین نقش شاخص های اقتصادی و اجتماعی در آمایش و توسعه متوازن استان چهارمحال و بختیاری (با استفاده از مدل TOPSIS)
۶۶ارزیابی کیفیت آب های زیرزمینی مناطق بالا دست لندفیل شهر سنندج از نظر وجود کلرور و نیترات جهت مصرف شرب با استفاده از دیاگرام شولر
۶۷بررسی ملاحظات زیست محیطی توسعه گردشگری در چشمه های آبگرم منطقه شمالغرب آتشفشان سبلان
۶۸بررسی قابلیت های زمین گردشگری چشمه های آبگرم نیر در جنوب شرق سبلان
۶۹پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی برای تبیین بهترین جهت گیری بنا در اقلیم های مختلف
۷۰بررسی مزیت های فنی و اقتصادی استفاده از پسابهای معدنی در تولید محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: معدن مس سونگون)
۷۱ارائه یک روش تصمیم گیری جهت تخصیص معلمان به مدارس با به کارگیری الگوریتم مورچگان
۷۲بررسی استفاده از فایروال وVPN بر روی کارآیی رایانش ابری با استفاده از شبیه ساز مدولر OPNET
۷۳بررسی تجربی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت های پلی کربنات - نانوآلومینا تولید شده به روش قالبگیری تزریقی
۷۴بررسی خواص مکانیکی- فیزیکی فوم نانوکامپوزیتی پلی آمید 6 - نانولوله کربنی تولید شده به روش قالب گیری تزریقی تحت شرایط فرایندی مختلف
۷۵تاثیر نانولوله های کربنی و شرایط فرایندی بر روی سختی و استحکام به ضربه نانوکامپوزیت پلیمری پلی آمید 6- نانولوله کربنی
۷۶بررسی اثر UHMWPE بر میزان شبکه ای شدن فوم های آمیزه ای LDPE/UHMWPE تولید شده به روش قالب گیری فشاری
۷۷ارزیابی روزهای خشکی براساس آخرین روز بارش (DDSLR) ( مطالعه موردی استان آذربایجان غربی )
۷۸شهر حساس به آب با تأکید بر توسعه پایدار شهری نمونه مطالعاتی: کلانشهر ملبورن
۷۹بررسی تغییرات مرز جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از سنجش از دور
۸۰طراحی مجتمع ورزشهای آبی در شهر ارومیه با رویکرد توسعه گردشگری ورزشی
۸۱شناخت پتانسیل اقلیمی توریسم ورزشی در شهر ارومیه
۸۲سازه های سنتی شمالغرب ایران
۸۳Impact of Firm Specific Factors on Capital Structure Decision: Evidence from Iranian Listed Companies
۸۴Asymmetric effects of monetary shocks on the value added in industry sector in iran
۸۵بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش عالی و رشد اقتصادی
۸۶محاسبه رابطه معنایی متون با استفاده از ماتریس مفهومی غنی شده
۸۷کاهش زمان تعویض کانال در بستر شبکه های WiMAX با استفاده از استخراج رفتار و سلایق کاربر
۸۸مدیریت دانش: مدل بلوغ
۸۹ارزیابی تاثیر محبوبیت کاربر و هشتگ در محبوبیت پست های شبکه ی اجتماعی توئیتر
۹۰نقش پایگاه داده زمینی در مدیریت و کنترل بحران ها (بررسی موردی: دریاچه ارومیه)
۹۱آنالیز پروتکل تصدیق هویت متقابل EBH توسط منطق BAN
۹۲یک روش جدید خوشه بندی با استفاده از ترکیب الگوریتم های ژنتیک و اتوماتای یادگیر
۹۳غربالگری بیماران دیابتی نوع دوم با استفاده از یک مدل ترکیبی بیزی انعطاف پذیر
۹۴ارائه ی روشی برای تخصیص منابع در رایانش ابری مبتنی برحراج ترکیبی دوطرفه
۹۵ارائه یک مکانیسم تعادل بار در شبکه ناهمگن دولایه با استفاده از تئوری بازی ها
۹۶اثر فناوری اطلاعات بر رشد اقتصادی (بررسی بین کشوری)
۹۷بررسی گسیختگی پیشرونده بر سکوهای ثابت فلزی دریایی مقاوم سازی شده با میراگر شکافدار لوله ای
۹۸معرفی و بررسی روش های قطعه بندی روسازی آسفالتی جهت مدیریت و نگهداری راه
۹۹ارزیابی عملکرد پتوی رسی با استفاده از روش های عددی تکاملی مطالعه موردی سد اشنار
۱۰۰سبک های شخصیتی و رابطه آن با نگرش مدیران نسبت به تحول سازمانی : مطالعه موردی پست بانک استان آذربایجان غربی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۰۳۹ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.