لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۶

پژوهشگران دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۸۶ کلا ۴۷۰ مقاله شامل ۱۵۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی - بهداشتی
۲THE ANALYSIS AND EVALUATION OF THE PUBLIC'S INTERACTION IN THE SUFICHAY NETWORK
۳تجزیه و تحلیل سیستمی علل تأخیر پروژه های ملی ، مطالعـه مـوردی : میانگـذر دریاچه ارومیه
۴اثر دینامیکی لنگرها بر آرماتورگذاری اتصال بتنی گوشه با بکارگیری روش المانهای محدود
۵بررسی تاثیرات متقابل مخزن و بار معلق رودخانه بر روی یکدیگرمطالعه موردی سد ماکو)
۶بررسی اثرات پیش تنیدگی در رفتار خرابی اعضا کششی سازه های فضاکار کش بستی
۷کنترل پایداری شیروانی های دریاچه سد شهر چای ارومیه
۸بررسی رفتار میراگراصطکاکی دورانی(XRFD) در ساختمان 8 طبقه فولادی
۹آنالیز منحنی های شدت-مدت و فراوانی خشکسالی و پیش بینی (بررسی موردی رودخانه شهرچای ارومیه )
۱۰بررسی اثر مشخصات مکانیکی و هندسی شیب های خاکی بر دقت روش های تعادل حدی متداول در آنالیز پایداری شیروانی های همگن به کمک روش تفاضلات محدود
۱۱ارائه روشِ جدید تخمین مقاومت فشاری یک محوری با استفاده از عدد اشمیت، تخلخل و وزن مخصوص سنگ
۱۲اعتبار سنجی روش های مختلف برآورد مقدار زاویه شکست، زاویة اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی سنگ تحت تنش های سه محوری در مقایسه با اندازه گیری مستقیم
۱۳بررسی آرماتورگذاری اتصال بتنی تحت اثر لنگرهای باز و بسته کننده با استفاده از روش المان محدود
۱۴طراحی و ساخت دستگاه آزمایش تورم – دیفیوژن برای عایق های رسی – ژئوسینتتیک (GCLs)
۱۵پیش بینی سیل در حوضه های فاقد آمار با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
۱۶اثر حرکت گهواره ای (Rocking) فونداسیون روی پاسخ غیر خطی استاتیکی سازه های مهاربندی شده فولادی
۱۷ارائه برنامه بهینه بهره برداری از مخازن چندگانه با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک
۱۸VIRALT Code for delineation of wellhead protection areas against viral contaminants – Typical examples
۱۹ارزیابی رفتار کمانشی ستونها با استفاده از شبکه عصبی
۲۰مطالعة پارامترهای موثر در شکل‌‌پذیری و رفتار خرابی شبکه‌های دو لایة فضاکار
۲۱بررسی رفتارخرابی گنبدهای کابلی تحت اثر باد
۲۲موضعی شدن آسیب در سازه ی بتنی طراحی شده با شکل پذیری متوسط
۲۳ارزیابی آسیب پذیزی قابهای خمشی بتنی بر اساس ضوابط fema-356
۲۴اثر سخت کننده های مورب در رفتار دیوارهای برشی فولادی
۲۵ارزیابی سازه های آبی احداث شده در شبکه آبیاری و زهکشی دشت مهاباد
۲۶بررسی تأثیر گسیختگی اعضای کابلی در رفتار خرابی سازههای فضاکار کش بستی
۲۷بررسی رفتار خرابی سازههای فضاکار کش بستی در اثر کمانش اعضای فشاری
۲۸بررسی رفتار خرابی گنبدهای کابلی تحت اثر بارهای ثقلی و بار باد
۲۹بهبود رفتار خرابی شبکه های دولایه فضاکار توسط ابزار محدود کننده نیرو
۳۰روشی جهت طراحی شکل پذیر شبکه های دولایه فضاکار
۳۱مطالعه پارامترهای موثر در شکل پذیری و رفتارخرابی شبکه های دو لایه فضاکار
۳۲بررسی مصرف نهاده ها و تولید مزارع نخود دیم در سیستم های کشت نیمه مکانیزه و سنتی در ارومیه و تأثیر آن بر محیط زیست
۳۳مدل تخصیص و گسیل بهینه کامیون در سامانه ترابری معدن مس سرچشمه
۳۴بررسی اثر پلاریزاسیون اسپینی بر شرایط همجوشی ساچمه های سوختی 3 He در مدل گداخت حجمی
۳۵بررسی اثر پیشپالس روی نمایه بهره گذار لیزر اشعه x ، 3p-3s در یونهای ژرمانیم و نیکل نئونوار
۳۶ایجاد گیت کوانتومی دوران با استفاده از روش گذار بی دررو سه پایه
۳۷اثر میدان لیزری جفت کننده بر آنتروپی اتم دو ترازی
۳۸غیر خطیت بلورهای مایع وذخیره اطلاعات نوری
۳۹اندازه گیری ضریب شکست غیرخطی بلورهای مایع نماتیکِ خالص و آلاییده با رنگینه به وسیله اثر خود - مدولاسیون فاِزی
۴۰بررسی کیفیت انتقال فراصوتی ورارسانهای مختلف برای آزمایشهای پدیده آوارخش
۴۱حد غیر نسبیتی فرمیونهای دارای ممان مغناطیسی آنومال AMM در میدان مغناطیسی خارجی با تقارن استوانه ای
۴۲ضرایب تراگسیل برای پلاسماهای چگال تخت با نمایة چگالی الکترونی نمایی و سهمی شکل
۴۳مدل مدار دو حلقه ای برای پلاسمای کانونی از نوع فیلیپوف
۴۴ساخت و بررسی خواص ساختاری و دی الکتریکی سرامیکهای مایکروویوی تتراتیتانات باریم
۴۵طراحی میکروترمومتر تانلینگ بر اساس خیز تیر بیمتال یک سر گیردار
۴۶اکسیداسیون الکتروکاتالیزوری فروکتوز روی الکترود اصلاح شده نانو ذرات کبالت اکسید
۴۷بررسی اثر تلقیح قارچ میکوریز آربوسکولار در گیاه گندم تحت استرس خشکی
۴۸مطالعه نقش سیدروفورهای باکتریایی در جذب آهن و روی با ردیابی ایزوتوپ های 59 Fe و 65 Zn
۴۹بررسی ترشح فیتوسیدروفورها توسط گیاهان استراتژی II در شرایط کمبود آهن و روی
۵۰مدلسازی پالایش سبز سرب و کادمیم از خاکهای آلوده
۵۱تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد دانه و کارآیی مصرف کود در ذرت متأثر از تراکم های مختلف بوته
۵۲تاثیر ضخامتهای مختلف ماسه بادی و سنگریزه بر میزان تبخیر از سطح خاک
۵۳تخلیه پتاسیم از برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی
۵۴شکلهای پتاسیم و روابط Q/I در برخی خاکهای تحت کشت آفتابگردان در آذربایجانغربی
۵۵پالایشسبز سرب از خاک با استفاده از گیاه شاهی
۵۶ارزیابی روش های مختلف برآورد مقدار زاویه شکست، زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت چسبندگی سنگ تحت تنش های سه  محوری
۵۷بررسی تخمین تنش های برجای قائم و افقی در سنگ و ارائه راه کار تجربی مناسب 
۵۸بررسی امکان بهره گیری از شبکه های عصبی برای تعیین قابلیت استخراج در معادن سطحی
۵۹Extracting IP-Cores of a Digital Design for New Top-Down Binding and Reuse of HDL Modules
۶۰یک پیاده سازی موازی برای الگوریتم بقا
۶۱An Analogue Defuzzifier Circuit to Realize the Centroid Strategy for Fuzzy Logic Control Systems
۶۲A Low Voltage Current-Mode Maximum Winner Take All (WTA) Based On Flipped Voltage Follower (FVF)
۶۳Linguistic Hedge Fuzzy Logic Controller in CMOS Technology
۶۴طراحی و پیاده سازی یک تراشه جدید کنترلر فازی CMOS با خروجی دیجیتال و ارائه مدارهای جدید برای بلوکهای مختلف آن با استفاده از مدارات Current-Mode
۶۵A 9-bit 2-GSample/sN yquist Current-Steering CMOS DIA Converter
۶۶CMOS Neuro-Fuzzy Controller Based on ANFIS
۶۷طراحی جان پناه و خودنجات معدن زغال سنگ هشونی
۶۸بررسی وضعیت آرگونومیک ماشین آلات ترابری در معادن
۶۹بررسی میزان انگلی کردن نماتدهایHeterorhabditis bacteriophora پرورش یافته روی‌ محیط های ‌غذایی مصنوعی
۷۰معرفی کلنهای مقاوم صنوبر به آفت مینوزLithocolletis pupulifoliella Tr. و بررسی تراکم جمعیتی مینوز در آذربایجان غربی
۷۱مدل سازی سینتیکی پیشگوئی کوبش در موتورهای اشتعال جرقه ای
۷۲مطالعه عددی فرآیند احتراق در مو تورهای دیزلی با استفاده از مدل میدان جریان سه بعدی(CFD)
۷۳A NUMERICAL STUDY OF A RAREFIED GAS IN COUETTE FLOW
۷۴بررسی عددی ضریب انتقال حرارت جابجایی خارجی ازلوله های مارپیچ در جریان گذرای هوا
۷۵بررسی پارامترهای عملکرد موتور دیزلی پردور با پاشش مستقیم با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه
۷۶PLASMA NITRIDING OF FORMING ROLLS IN COLD ROLL FORMING PROCESS TO IMPROVE THE SERVICE LIFE
۷۷مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی با نتایج مدل های ریاضی یک بعدی دوبعدی در یک بازه رودخانه
۷۸بهره برداری بهینه آب از مخزن سد ارس با استفاده از مدلهای ریاضی
۷۹ارزیابی پایداری شیبهای سنگی بر اساس نتایج پایش جابجایی دیواره
۸۰استفاده ازدیواره های آب بند بنتونیتی ( کنترل کننده آلودگی ) در مدفن های زباله وزمینهای آلوده شده
۸۱بررسی اثر سیلاب حوضه آبریز مارون در نیروی زلزله سد مارون
۸۲سد لاستیکی سازه ای مقاوم در برابر زلزله
۸۳استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای
۸۴تحلیل منطقه ای جریان های نسبی درحوضه های آبریز غرب دریاچه ارومیه
۸۵تولید داده های مصنوعی (Data Genaraion) در سیستمهای ذخیره منفرد و چندگانه
۸۶تحلیل روابط ذخیره - آبدهی - قابلیت اعتمادپذیری در سیستمهای چندمخزنه
۸۷مقایسه روش های SPA (Sequent Peak Algorithm) و ماتریس احتمالی Probability Matrix Method در ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن سدها: مطالعه موردی سدهای مخزنی بوکان و مهاباد واقع در استان آذربایجان غربی
۸۸ارائه منحنی های فرمان بهره برداری مخازن ذخیره با روش ماتریس احتمالی
۸۹ارتباط هیدرولیکی منابع آب زیر زمینی دشتهای مجاور دریاچه ارومیه با دریاچه (مطاله موردی : دشت آذرشهر)
۹۰بررسی کفایت ایستگاه های باران سنجی و شعاع موثر هر ایستگاه (مطالعه موردی حوضه میانی استان آذربایجان غربی)
۹۱پیش بینی سیلاب های حوضه آبریز مارون بر اساس داده های بارندگی بالا دست با استفاده از مدل ریاضی
۹۲بررسی و ارزیابی کارکرد سیستم های آبیاری بارانی در جنوب استان آذربایجان غربی
۹۳بررسی عملکرد سازه های هیدرولیکی در شبکه آبیاری دشت مهاباد
۹۴بررسی روشهای مختلف طراحی کانال در شبکه کانال های آبیاری مهاباد و معرفی روش برتر مطابق با شرایط موجود و بیان دلایل تخریب کانال های موجود
۹۵مقایسه خصوصیات جریان در مدل فیزیکی رودخانه نازلو در شرایط ساماندهی با نتایج شبیه سازی از مدلهای ریاضی HEC-RAS و BRI-STARS
۹۶مدلسازی کیفی رودخانه شهر چای (ارومیه) با استفاده از مدل QUAL2K
۹۷واکنش مدلی سیستم منابع آب زیر زمینی دشت مهاباد به عوامل تعذیه و تخلیه از طریق شبکه ابیاری و زهکشی مهاباد
۹۸تعیین ضرایب هیدرولوژیکی حوضه آبریز مارون با استفاده از مدل ریاضی hec-hms
۹۹حل عددی معادلات حاکم بر جریان رطوبت وجذب ریشه در خاک
۱۰۰معرفی سدهای لاستیکی به عنوان سازه ای سازگار با کم آبی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۷۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.